;
Start / Klarälvdalen / Våra utbildningar / Självhushållning

Självhushållning

På Självhushållning får du bland annat lära dig att odla din egen mat, bygga ditt eget hus och hur du på andra sätt kan bli självförsörjande. Du får en bred kunskap som kan vara en början till att förverkliga dina drömmar om ett landsbygdsboende.

Kursinformation

Utbildningsort: Kretsloppshuset, Södra Viken, Sunne

Kurstyp: Särskild kurs

Längd: 36 veckor

Studietakt: 100 procent

Kurstid: 26 februari- 1 november 2024

Sista ansökningsdag: 15 oktober 2023

Kursen är berättigad till studiemedel från CSN (gymnasienivå)

Internat: Nej

Lär dig att bli självförsörjande och hushålla med resurser

Utbildningens övergripande tema är att inspirera dig till en högre grad av självförsörjning och att hushålla med resurser. Du får verktyg för att utveckla en kreativt skapande livsstil på landsbygden. Ekologiska och alternativa lösningar prioriteras. Undervisningen varvas mellan teori och praktik. Minst hälften av tiden består av praktiska övningar. De teoretiska passen är upplagda som föreläsningar/lektioner. Innehållet följer årstidernas förutsättningar och ämnena varvas.

Inom utbildningens ramar och utifrån dina egna förutsättningar och önskemål bestämmer du själv grad av självhushållning. Undervisningen hålls i Kretsloppshuset strax utanför Sunne, ett hus för inspiration och kunskap inom vardagsnära miljöfrågor.

Under utbildningen läser du följande ämnen:

 • Trädgårdsodling
 • Boende och byggnation
 • Småskaligt skogsbruk
 • Småskaligt lantbruk och djurhållning
 • Resurshushållning
 • Filosofi i omställningens tidevarv
 • Förädling och förvaring av livsmedel

Kretsloppshuset

Undervisningen hålls i Kretsloppshuset strax utanför Sunne, ett hus för inspiration och kunskap inom vardagsnära miljöfrågor.

Kretsloppshuset ligger på Naturbruksgymnasiet Södra Viken, 7 km väst om Sunne. Området gränsar till Lersjön, vi har egen badplats, vår trädgård ligger i anslutning och vårt byggområde ligger 1 km upp i skogen. Huset är på 250 kvm, värms av sol och biobränslen och är byggt med övervägande del miljövänliga material.

Kretsloppshuset är vår bas under kursen, och är utrustad med lektionssal, växthus, bibliotek, kök och en liten verkstad. Det finns tillgång till nätverk.

Boende

Du ansvarar själv för att skaffa boende, men vi kan hjälpa till en del. Skolan har 2 stugor med 2 bäddar i varje som kan hyras. Vi har även två ställplatser för husvagn/tinyhouse och vi har kontakter med privata uthyrare av stugor i närområdet som vi kan förmedla efter antagningarna.

För dig som blir antagen anordnas en digital förträff 4 veckor före kursstart, där bostadsfrågan är central.

Ansökan och antagning

Varje år antas 16 personer till kursen i självhushållning. Besök oss gärna under pågående kurs om du är intresserad av att söka. Det är en fördel i din ansökan.

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

 • kopior av betyg
 • personligt brev
 • eventuella arbetsgivarintyg
 • personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

Kursinnehåll huvudämnen

 • Trädgårdsodling – 10 veckor
 • Marklära – Jordförbättring
 • Växtnäring – Gödsling
 • Kompostering
 • Odlingstekniker
 • Sorter – Fröer: frukt, bär, grönsaker, rotfrukter, kryddor, örter, prydnadsväxter
 • Skadegörare: insekter, svamp och ogräs
 • Biologiskt bekämpning
 • Förebyggande tekniker
 • Växthusodling – drivbänkar
 • Redskap – utrustning
 • Växtstöd
 • Besök hos lokala odlare

Kursen har egna odlingar där deltagarna gemensamt ansvarar för beskärning av fruktträd och bärbuskar, förkultivering, frilandssådd, kontinuerlig skötsel, skörd och vidareförädling. Under kursen växer och utvecklas grönsaker, kryddor, bär, frukt och annat. All produktion delas upp mellan/förbrukas av deltagarna under kursen och efter slutskörd.

Bygga och bo – 10 veckor

 • Ekologiskt byggande kretsloppstänkande, resurshållande, sunda material
 • Energi och miljöbelastningar, förnybara energikällor, värmesystem, biobränslen, solvärme, el och egen elproduktion, hushållning
 • Flöden
 • Vatten – kvalitet – rening – systeLuft och ventilation
 • Avlopp – näringsämnen – kemikalier – system
 • Avfall – sortering – minimering
 • Byggteknik, ritteknik och estetik, grund/stomme/tak, isolering, byggnadsmaterial, färg och ytbehandling, verktyg
 • Byggnadsrenovering, kulturvård, underhåll och reparation
 • Bygga billigt, lokala material, lokala producenter, återbruk och återvinning
 • Studiebesök

Kursen arbetar praktiskt med flera byggnader i den ekoby som skolan projekterat. Genomgången av ritteknik ger möjlighet att skissa på egna idéer. Blocket om färg och ytbehandling omfattar tillredning av olika traditionella färgtyper.

Småskaligt skogsbruk – fyra veckor

 • Hållbart skogsbruk
 • Skogsskötsel
 • Virkesuttag (barr och lövträd)

Fällning och transport, sågning och torkning, utrustning och säkerhet, ved/bränsle, träslag och träkännedom, bruk av motorsåg och handredskap, praktiska övningsmoment.

Småskaligt lantbruk – Djurhållning – fyra veckor, varav en vecka praktik hos djurhållare

 • Hållbart lantbruk: jordbearbetning – maskiner – redskap, slåtter – höbärgning
 • Djurskötsel: vård och skötsel, inhysning och hägn, biodling vi följer biåret, fjäderfä, får, get, nöt, häst (inkluderat körning med arbetshäst)
 • Gårdsbesök

Ekonomi och lokalt samarbete – en vecka

 • Vad kostar det att bo på landet?
 • Hur finansieras ett fastighetsköp?
 • Låna pengar?
 • Alternativ ekonomi: samarbete, byteshandel, kollektiv, kooperativ
 • Jobb på landet?
 • Egen företagsamhet: affärsidé, personliga förutsättningar, marknadsföring och försäljning, företagsformer, ekonomisk planering (finansiering, kalkylering, redovisning)
 • Nätverk, intresseföreningar, byalag
 • Studiebesök

Förädling och förvaring – tre veckor

 • Grönsaks-, ört-, krydd-, svamp, bär och köttkonservering, torkning, mjölksyrejäsning, förvaring i jordkällare, frysning, socker, rökning
 • Tillverkning: tvättmedel, hudvårdsprodukter, enkla hälsofrämjande preparat

Vad gör man på Självhushållningskursen?

Hilda och Marcela berättar om vad de har gjort under studietiden.

Kontakt

Linda Lou Axelsson
Mejl: lindalou.axelsson@regionvarmland.se
Telefonnummer: 010-833 12 01

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?