Ordningsregler

För att skolan ska kunna erbjuda en god studiemiljö är det nödvändigt att alla tar ansvar för skolan, dess lokaler och inventarier, visar hänsyn, ger varandra arbetsro och en drogfri miljö.

  • Du som studerande är skyldig att närvara och delta i skolans verksamhet.
  • Husdjur är inte tillåtna i skolans lokaler.
  • Rökning endast på anvisade platser.
  • Bilparkering är tillåten endast på skolans parkeringsplatser. OBS! Vissa parkeringsplatser är förhyrda.

Du som allvarligt bryter mot skolans regler, uppträder alkohol- eller drogpåverkad eller på annat sätt störande, riskerar att sägas upp från internatet eller avskiljas från skolan.

Du är ersättningsskyldig för genom ovarsamhet uppkomna skador på lokaler och inventarier såväl i skolan som på internaten.

För boende på skolans internat gäller särskilda regler utöver dessa. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?