Collegeåret Folkhögskola/Universitet

Collegeåret är ett förberedande år innan du börjar studera på högskolenivå. Du kan komplettera enstaka behörigheter som är nödvändiga för högre studier. Du kan också fräscha upp gamla kunskaper.

Utbildningsort: Karlstad och Ingesund, Arvika
Längd: 1 - 2 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Internat: Ja
Antagning: Intervjuer

Intervjuer 2021:
Med anledning av Coronapandemin kommer intervjuerna i huvudsak att genomföras digitalt.
I undantagsfall kan de ske på plats på Ingesund efter överenskommelse..Collegeåret är ett bra tillfälle att testa och se vad högskolestudier innebär och om det passar just dig. Kursen kombinerar studier av gymnasiegemensamma ämnen på en folkhögskola med högskolestudier. Collegeåret består av ett läsår. Du läser 50 procent vid folkhögskolan och 50 procent vid Karlstads universitet.

Du kompletterar eller repeterar de gymnasiegemensamma ämnena på folkhögskolans allmänna kurs som du behöver eller är intresserad av. Studierna bedrivs parallellt på halvfart på vardera skolan.

Collegeåret är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmlands folkhögskolor, samt vissa kommuners vuxenutbildningar. Du som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat kan få viss förtur på program och kurser på Karlstads universitet.
collegåret folkhögskola universitet ingesunds folkhögskola

Delkurser på universitetet:

  • Akademiskt textarbete (7,5 hp)
  • Vetenskapsteori och retorik (7,5 hp)
  • Vetenskapstraditioner i praktiken (7,5 hp)
  • Självständigt arbete (7,5 hp)

Läs mer om högskolestudierna på KAU:s webbplats.

Kontakt Karlstads universitet Telefon: 054 - 700 13 09.