Start / Klarälvdalen / Om skolan / Projekt och samarbeten

Projekt och samarbeten Klarälvdalens folkhögskola

Klarälvdalens folkhögskola fungerar som samarbetspartner i olika projekt och kan agera huvudman för utvecklingsprojekt. Dessutom är vi en samarbetspartner för att skapa en bra infrastruktur för lärande.

Projekt

Vi har kompetens inom våra profiler naturresurs, besöksnäring och livsstil och kunskap om former för lärande och lång erfarenhet av vuxenutbildning. Dessutom är vi en organisation med stor kompetens inom projektadministration. 

Samarbeten

Vi är en resurs för arbetsmarknadsregionerna, arbetsmarknadens parter och kommunerna för att skapa en bra infrastruktur för lärande. Vi kan delta i samarbeten runt lärande och skola.

Internationella projekt

På Klarälvdalens folkhögskola har vi jobbat med internationella projekt i flera olika länder under många år. Vi har samarbetat med Finland, Norge, Estland, Lettland, Tyskland, Albanien, Grekland, Malta, Italien, England, Rumänien, Turkiet, Cypern och Zambia.

Kommungemensam samhällsorientering i Värmland

Sedan december 2010 har alla kommuner ett lagstadgat ansvar att ge nyanlända flyktingar 60 timmars samhällsorientering på deras modersmål. Lagen syftar till att nyanlända snabbare ska komma in i det svenska samhället och få egen försörjning.

Region Värmlands folkhögskolor samordnar och utför samhällsorientering via en gemensam samordningsfunktion som är ett resultat av projektet, Samhällsinformation Regional samverkansmodell steg 2, som pågått sedan 2013. Projektet har övergått i en permanent verksamhet på uppdrag av 10 samverkande kommuner i Värmland. Syftet är att nyanlända, oavsett vilken Värmländsk kommun man är bosatt i eller vilket språk man talar, ska erbjudas en likvärdig kvalitativ samhällsorientering.

Samhällsorienteringen ska ge deltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet ska vara att deltagarna får kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat, samt praktiskt vardagsliv.

Varje kommun anmäler deltagare till samhällsorientering. Samordningsfunktionen ansvarar för anställning av samhällskommunikatör, planering och löpande kursverksamhet.

Uppdragsutbildningar

Utöver det ordinarie kursutbudet kan Klarälvdalens folkhögskola erbjuda andra typer av kompetensutveckling. Vi verkar för utveckling i regionen och kan anpassa våra verksamheter utifrån samhällets och olika målgruppers behov.

Mer om våra uppdragsutbildningar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?