Start / Molkom / Om skolan / Projekt och samarbeten

Projekt och samarbeten

Molkoms folkhögskola arbetar med kompetenshöjning. Vi har mångårig erfarenhet av vuxenutbildning och erbjuder olika möjligheter till utveckling. Folkhögskolan är innovativ och kan anpassa verksamheten utifrån samhällets behov.

Vi är en resurs för arbetsmarknadsregionerna och arbetsmarknadens parter, såväl inom privat som offentlig sektor, för att höja utbildningsnivån i Värmland.

Vi fungerar som samarbetspartners i olika projekt och agerar huvudman för utvecklingsprojekt. Vi har kompetens inom våra profiler, kunskap om former för lärande och lång erfarenhet av vuxenutbildning. Dessutom är vi en organisation med stor kompetens inom projektadministration. Du kan läsa mer om våra pågående projekt och uppdragsutbildningar via flikarna nedan.

Kommunal samverkan

Kommungemensam samhällsorientering i Värmland

Sedan december 2010 har alla kommuner ett lagstadgat ansvar att ge nyanlända flyktingar 60 timmars samhällsorientering på deras modersmål. Lagen syftar till att nyanlända snabbare ska komma in i det svenska samhället och få egen försörjning.

Region Värmlands folkhögskolor samordnar och utför samhällsorientering via en gemensam samordningsfunktion som är ett resultat av projektet, Samhällsinformation Regional samverkansmodell steg 2, som pågått sedan 2013. Projektet har övergått i en permanent verksamhet på uppdrag av 10 samverkande kommuner i Värmland. Syftet är att nyanlända, oavsett vilken Värmländsk kommun man är bosatt i eller vilket språk man talar, ska erbjudas en likvärdig kvalitativ samhällsorientering.

Samhällsorienteringen ska ge deltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet ska vara att deltagarna får kunskap om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat, samt praktiskt vardagsliv.

Varje kommun anmäler deltagare till samhällsorientering. Samordningsfunktionen ansvarar för anställning av samhällskommunikatör, planering och löpande kursverksamhet.

Uppdragsutbildningar

Utöver det ordinarie kursutbudet kan Molkoms folkhögskola erbjuda andra typer av kompetensutveckling. Vi verkar för utveckling i regionen och kan anpassa våra verksamheter utifrån samhällets och olika målgruppers behov.

Vad är en uppdragsutbildning?

Molkoms folkhögskola kan anordna skräddarsydda uppdragsutbildningar mot ersättning. Uppdragsutbildningens innehåll anpassas utifrån en uppdragsgivares önskemål.

Vem är uppdragsgivaren?

Uppdragsgivare kan vara till exempel statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter. Även enskilda företag och organisationer som har behov av personalutveckling kan vara uppdragsgivare.

Vem kan söka en uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren beställer, köper och utser också deltagarna på uppdragsutbildningen, inte folkhögskolan.

Vilka typer av utbildningar?

Det kan vara kompetensutveckling av personal eller utbildning för andra grupper, exempelvis långtidssjukskrivna eller arbetslösa. Vi kan också hjälpa till med att ta fram en kompetensanalys för att sedan matcha den med en lämplig utbildning.

Vi har hög kompetens inom våra profilområden och erbjuder utbildningar med spetskompetens inom film, scenkonst, journalistik och friskvård samt Aspergers syndrom. Vi erbjuder ledarskapsutbildningar med hög kvalitet där vi samarbetar med forskare inom området. Vi anpassar upplägget efter dina specifika behov.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?