Regionledning och ledningsgrupper

Kontaktuppgifter till regionledning och ledningsgrupper.

 

Regionledning

Peter Bäckstrand
Regiondirektör
010-831 77 00
peter.backstrand@regionvarmland.se

Lars Christensen 
Biträdande regiondirektör
010-833 10 30 
lars.christensen@regionvarmland.se

Lena Gjevert
Hälso- och sjukvårdsdirektör
010-831 40 94
lena.gjevert@regionvarmland.se

Eleonore Åkerlund
Regional utvecklingsdirektör
010-833 10 58
eleonore.akerlund@regionvarmland.se

Mattias Bergh
Trafikdirektör
010-832 83 14
mattias.bergh@karlstad.se

Josefine Ståhlberg
HR-direktör
010-831 65 30
josefine.stahlberg@regionvarmland.se

Hedvig Bergenheim
Kommunikationsdirektör
010-831 71 00
hedvig.bergenheim@regionvarmland.se

Pia Vinborg
Ekonomidirektör
010-831 65 60
pia.vinborg@regionvarmland.se

Henrik Svensson
Folkhälso- och kulturdirektör
010-831 41 17 
henrik.svensson@regionvarmland.se

Anna-Lena Wingqvist
Kanslidirektör
010-831 43 63
anna-lena.wingqvist@regionvarmland.se

Mikael Borén 
IT-chef
010-831 91 01
mikael.boren@regionvarmland.se 

Annette Andersson 
Fastighetschef
010-831 64 89
annette.andersson@regionvarmland.se

Ledningen för hälso- och sjukvård

Lena Gjevert
Hälso- och sjukvårdsdirektör
010-831 40 94
lena.gjevert@regionvarmland.se

Anna-Carin Edström
Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör
010-831 43 27
anna-carin.edstrom@regionvarmland.se 

Mikael Bergenheim
Områdeschef slutenvård
010-831 56 72
mikael.bergenheim@regionvarmland.se

Madelene Johanzon
Områdeschef öppenvård
010-831 41 81
madelene.johanzon@regionvarmland.se

Petra Lundgren
Områdeschef vårdkvalitet 

Marie Eriksson (adjungerad)
Tandvårdschef
010-831 96 68
marie.eriksson@regionvarmland.se

Anna Haag
Tf. Ekonomichef
010-831 51 47
anna.haag@regionvarmland.se

Wolmer Edqvist
Tf. HR-chef
010-831 40 37
wolmer.edqvist@regionvarmland.se

Mikael Borén
IT-chef
010-831 91 01
mikael.boren@regionvarmland.se

Sofie Engström
Enhetschef kommunikationsavdelningen
010-831 41 54
sofie.engstrom2@regionvarmland.se

Erica Karlsson
Ledningskoordinator
010-831 41 47
erica.karlsson@regionvarmland.se

Ledningen för kollektivtrafik

Mattias Bergh
Trafikdirektör
010-832 83 14
mattias.bergh@regionvarmland.se

Lena Thorin
Biträdande trafikdirektör
010-832 81 80
lena.thorin@regionvarmland.se

Markus Bergman
Trafikchef regionbuss
010-832 81 72
markus.bergman@regionvarmland.se

Mathias Lindgren
Trafikchef tätortsbuss
010-832 83 28
mathias.lindgren@regionvarmland.se

Anders Wahlén
Servicetrafikchef
010-832 81 69
anders.wahlen@regionvarmland.se

Per Sidetun
Trafikchef tåg
010-48 48 185
per.sidetun@regionvarmland.se

Sandi Pudic 
Chef trafiknära teknik och utveckling 
010-832 81 36
sandi.pudic@regionvarmland.se

Hanne Carlén
Ekonomi- och HR-chef kollektivtrafik
010-832 81 15
hanne.carlen@regionvarmland.se

David Widlund
Marknadschef kollektivtrafik
010-832 81 36
david.widlund@regionvarmland.se 

Ledningen för regional utveckling

Eleonore Åkerlund
Regional utvecklingsdirektör
010-833 10 58
eleonore.akerlund@regionvarmland.se
 
Sandra Svennberg
Enhetschef
010-833-10 94
sandra.svennberg@regionvarmland.se
 
Fredric Norlin
Enhetschef
010-833 10 02
fredric.norlin@regionvarmland.se
 
Jan-Erik Andrén
Tf Enhetschef
010-833 11 10
jan-erik.andren@regionvarmland.se
 
Jenny Wallménius Höög
Tf Biträdande enhetschef
010-833 11 21
jenny.hoog@regionvarmland.se
 
Therese Sätterberg
Ekonomistrateg
010-833 19 81
therese.satterberg@regionvarmland.se
 
Regina Mattsson
HR-konsult
010-833 10 08
regina.mattsson@regionvarmland.se


Ledningen för kultur och bildning

Henrik Svensson
Folkhälso- och kulturdirektör
010-831 41 17 
henrik.svensson@regionvarmland.se

Pär Blomquist
Områdeschef kultur och folkbildning
010-833 10 13
par.blomquist@regionvarmland.se 

Ida Kullgren
Enhetschef hållbar utveckling
010-831 74 67
ida.kullgren@regionvarmland.se

Maria Waller
Enhetschef hållbar utveckling
010-831 42 93
maria.waller@regionvarmland.se