Till startsidan
  • En beskrivande text för bilden
Barn och unga Strategiskt och samordnande arbete.
Bibliotek för alla Om tillgänglighet, nationella minoriteter och mångspråk.
Läs och litteraturfrämjande Utveckling av läsfrämjande strategier i länet.
Aktuella satsningar Ta del av våra pågående satsningar.
Mer för dig som jobbar inom Bibliotek Värmland
Mer för dig som jobbar inom Bibliotek Värmland Vi arrangerar och stödjer utbildningar, nätverksträffar, konferenser och projekt.
MIK och digital delaktighet
MIK och digital delaktighet Nytt kompetensområde hos oss under utveckling.
Förundran - Bokstart i Värmland
Förundran - Bokstart i Värmland En satsning på små barns språkutveckling
Biblioteket som demokratisk arena
Biblioteket som demokratisk arena Fokus på kulturens betydelse för demokratin.
Arkiv
Arkiv Tidigare satsningar och publikationer för inspiration.
Har du frågor?
Har du frågor? Välkommen att kontakta oss.