Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Biblioteket som demokratisk arena

Biblioteket som demokratisk arena

Den här satsningen fokuserar på kulturens betydelse för demokratin och söker vidga synen på vilka konstformer och kulturella uttryckssätt som kan ha en naturlig hemvist på biblioteket.

Bild på två personer som dansar 

Syfte

Syftet är att stärka biblioteket som arenor för demokratiutveckling. Projektet är treårigt och får stöd av Kulturrådet. Målgruppen är bibliotekspersonal i Värmland.

Kultur ger upphov till samtal, möten, utforskande av andra världar och det egna skapandet. Kultur ger människor verktyg att hitta sitt sätt att uttrycka sig. Bibliotek utgör en bärande del av samhällets kulturella infrastruktur och är många gånger en av ett fåtal aktörer som upprätthåller en kommuns kulturutbud, inte minst är detta fallet i landsbygdskommuner (Myndigheten för kulturanalys).

Mål

Projektet har som mål att synliggöra kulturens funktion i biblioteksuppdraget, dess roll för demokrati, bildning och ökad delaktighet i lokalsamhället. Vi vill stärka Värmlands folkbibliotek som kulturaktörer och bandet till det professionella kulturlivet. Vi utforskar och utvecklar metoder för att genom kultur öka känsla av sammanhang och delaktighet i lokalsamhället.

Om avslutade och pågående insatser inom ramen för Biblioteket som demokratisk arena.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?