Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / MIK och digital delaktighet

MIK och digital delaktighet

Region Värmland arbetar strategiskt och samordnande kring medie- och informationskunnighetsfrågor och digital delaktighet. Arbetet syftar till att alla människor ska kunna söka, granska, värdera, använda och skapa innehåll i olika medier.

Två personer med varsin mobil i handen.

Syfte

Att ha tillgång till medier, förstå mediernas roll och kritiskt kunna värdera information är kärnan i vår yttrande- och informationsfrihet. Begreppet medie- och informationskunnighet (MIK) används för att beskriva dessa kompetenser: att kunna söka, granska, värdera, använda och skapa innehåll i olika medier.

Bibliotek spelar en viktig roll i arbetet med att ge alla människor möjligheter att vara aktiva och delaktiga i det demokratiska samhället. Denna delaktighet förutsätter att vi kan inhämta, värdera och använda information via digitala medier.

Medie- och informationskunnighet har därför blivit en allt viktigare kompetens för alla medborgare oavsett ålder. Biblioteken kan även utveckla kreativa metoder för att uppmuntra innovativt digitalt och tekniskt berättande, för att på så sätt ge insikt i hur tekniken fungerar och påverkar samhället.

Vårt arbete

Biblioteksutveckling Region Värmland arbetar strategiskt och samordnande kring MIK-frågor och digital delaktighet tillsammans med folkbiblioteken i länet.

Vårt fokus är att stärka biblioteken i uppdraget att hjälpa människor att ha tillgång till information och kultur, att navigera i informationsflödet, öka människors källkritiska förhållningssätt och kreativt använda sig av digitaliseringens möjligheter.

Detta gör vi bland annat genom att omvärldsbevaka, delta i regionala och nationella nätverk samt stödja bibliotekens utvecklingsarbete på olika sätt.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?