Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / För dig som jobbar inom Bibliotek Värmland

Mer för dig som jobbar inom Bibliotek Värmland

Bibliotek Värmland är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Värmlands 16 kommuner. Du som arbetar på något av dessa bibliotek har även tillgång till och möjlighet att medverka i olika typer av arbetsgrupper eller nätverk. Kontakta gärna oss, eller din chef, om du vill veta mer

Vi driver följande nätverk som du kan engagera dig i:

 • Barnbibliotekarienätverket - nätverk för barnbibliotekarier i Värmland där vi lyfter gemensamma utvecklings- och samverkansfrågor.
  Kontaktperson annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se
 • Ungdomsbibliotekarienätverket - nätverk för ungdomsbibliotekarier från Värmland, Gotland och Östergötland där vi lyfter frågor om biblioteksverksamhet för och med unga.
  Kontaktperson annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se
 • Interkulturnätverket - nätverk för bibliotekspersonal i Värmland med fokus på att utveckla biblioteksverksamhet för den prioriterade målgruppen personer med andra modersmål än svenska.
  Kontaktperson frida.narman@regionvarmland.se
 • MIK och digital delaktighet 
  Kontaktperson marie-louise.eriksson@regionvarmland.se

Två gånger om året kan folkbiblioteken i Värmland söka ekonomiskt stöd för att genomföra arrangemang eller aktiviteter till personer från 13 år och uppåt.

Stödet är en del av satsningen Biblioteket som demokratisk arena.

En dag i månaden tar vi med oss kontoret och arbetar på något av våra värmländska folkbibliotek, för att knyta kontakter, lyssna in och få tal del av det som händer inom verksamheterna.

Två gånger per kalenderhalvår bjuder vi in till en digital träff med fokus på kollegial delning. Vid varje tillfälle presenterar ett bibliotek ett exempel från sin verksamhet, en aktivitet, eller en idé - tips som fler kan ha glädje av och vilja prova på. Kom gärna med önskemål eller tipsa oss om innehåll.

“Samverkan BVC, bibliotek och förskola i Värmland” - forum för oss som samverkar runt små barns språkutveckling i Värmland.

Sök upp gruppen och ansök om att få vara med.
Ansvarig: annica.hagelarvidsson@regionvarmland.se

Region Värmland tillhandahåller en gemensam plattform för folkbiblioteken där minnesanteckningar och andra gemensamma dokument.

För mer information kontakta frida.narman@regionvarmland.se

En gång per kalenderhalvår bjuder vi in till en digital föreläsning på ett aktuellt tema, ofta med en extern föreläsare. Kom gärna med önskemål eller tipsa oss om innehåll.

För att nå all personal inom Bibliotek Värmland har vi samlat alla mejladresser i två sändlistor som uppdateras med regelbundenhet.

För mer information kontakta frida.narman@regionvarmland.se

Under arbete

Fyra gånger per år skickar vi ut en omvärldsspaning till alla som är anställda på Värmlands folkbibliotek. Omvärldsspaningen kommer även att gå att prenumerera på för övriga intresserade.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen