Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Biblioteket som demokratisk arena

Utlysning residensvistelse i biblioteksmiljö

Tre professionella kulturutövare erbjuds nu möjlighet att arbeta på och med kommunernas bibliotek under två månader. För att kunna söka ska du vara bosatt och verksam i Värmland.

Arrangemang med systemkamera, akvarellmaterial, böcker, levande ljus och blomma.

Konstnärlig process i biblioteksbuss som utgår från Säffle. Filmskapare med dokumentär inriktning, biblioteket Torsby och residens inom film och konstnärligt skapande i Årjäng. Det handlar tre aktuella utlysningar om.

Utlysningen sker i samarbete mellan Region Värmland och med Säffle, Torsby och Årjängs kommuner.

Biblioteket utgör en stor del av vårt gemensamma, offentliga rum. Berättandet och berättelserna finns i litteraturen på hyllorna såväl som i alla människor som rör sig i bibliotekets miljöer. Genom att erbjuda kulturutövare residensvistelse på bibliotek vill vi ge möjlighet att utforska biblioteket som plats, skapa förutsättningar för möten och ge den skapande processen utrymme mitt i vårt offentliga rum.

Vi erbjuder nu ett residens inom följande kulturuttryck:

  • Säffle: Konstnärlig process i biblioteksbuss
  • Torsby: Filmskapare med dokumentär inriktning
  • Årjäng: Inom film och konstnärligt skapande

Residensvistelserna är del i satsningen Biblioteket som demokratisk arena. Satsningen ägs av Kulturavdelningen, Region Värmland, med stöd av Kulturrådet.

Vad innebär residens?

Residens ser olika ut beroende på behov och förutsättningar. Grunden är att en kulturutövare ges tid, utrymme och resurser till fördjupat arbete inom sitt kreativa uttryck på en plats där denne normalt inte verkar. Ofta erbjuds kulturutövaren tillgång till boende på platsen. Inom ramen för denna utlysning arbetar kulturutövaren processinriktat utifrån ett uppdrag. Aktuella uppdrag och specifika förutsättningar för residensvistelserna återfinns under respektive kommun.

Vem kan söka?

Värmlands folkbibliotek är centrala aktörer för länets kulturliv, något som vi vill stärka ytterligare. Du som söker residensvistelse ska vara bosatt i Värmland och bedriva din verksamhet här. Eftersom en grundtanke med residensen är att ge kulturutövare möjlighet att verka på en ny plats, söker vi i första hand dig som är boende eller verksam i en annan värmländsk kommun än den där residensvistelsen äger rum.

Du bör ha fullföljt relevant utbildning eller vara yrkesverksam inom ditt område.

I samtliga residensvistelser ingår samtal och kontakt med biblioteksbesökare och lokala aktörer samt att arbeta utforskande utifrån uppdraget. Arbetet utformas i dialog med bibliotekspersonal. Du som söker ska därför ha vana och intresse av att arbeta deltagarbaserat. Självklart har du full frihet i din konstnärliga process.

Ansökan

Ansökningsperioden är 7 september till den 8 oktober. Du får besked under november månad. Ansökan skickas via mejl till region@regionvarmland.se. Ange "KBN/230401” i ämnesraden.

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev där du berättar om ditt arbete och hur du skulle vilja arbeta inom ramen för residensvistelsen.
  • Ditt CV.
  • Företagsnamn, organisationsnummer och länkar till eventuell hemsida eller liknande.

Urval

Urval görs av representanter från kommunerna samt Kulturavdelningen, Region Värmland.

Våra utlysta residenser

Konstnär eller kulturskapare, Säffle bibliotek

Vi söker en konstnär eller kulturskapare som vill arbeta med vår nya biblioteksbuss som mötesplats. Under din vistelse använder du bussen som utgångspunkt i din konstnärliga process, men du har också en arbetsplats inne på biblioteket. Vi söker särskilt dig som har en deltagarbaserad eller relationell praktik och som är intresserad av den potential som biblioteksbussen har i att utforska platser och de människor som bor där, och som plats för att dela och skapa berättelser. Vi uppmuntrar också till samarbeten med andra aktörer såsom skolor, förskolor, boenden, ungdomsgårdar, föreningar eller enskilda kommuninvånare längs biblioteksbussens turer.

Säffle har ett rikt kulturliv, med Säffleoperan, en populär kulturskola, spännande kulturhistoriska miljöer och ett rikt föreningsliv. Med vidsträckt kust vid Vänern och skog, sjöar och tjärnar har Säffle också unika naturvärden som lockar både invånare och besökare. Säffle bibliotek vill vara en plats för inspiration, läslust och livslångt lärande, en demokratisk mötesplats där människor kan möta varandra och sin samtid genom läsande, bildning och olika kulturuttryck. Vår biblioteksbuss är vårt rullande bibliotek och bidrar till att ge alla kommuninvånare likvärdig biblioteksservice och en levande landsbygd. Bussens närmare 100 stopp utgörs såväl av skolor, förskolor och särskilda boenden som bygdegårdar, affärer och andra samlingsplatser. Hösten 2023 får vi en helt ny biblioteksbuss, med utökade möjligheter att fungera som en levande mötesplats för kultur och demokrati.

Presentation och dokumentation

I uppdraget ingår minst två tillfällen där allmänheten bjuds in att delta, till exempel i workshops. I vistelsen ingår också en slutpresentation. Det kan vara i form av en utställning, föreläsning utifrån vistelsen eller någonting annat. Workshops och presentation kan ske på biblioteksbussen, på biblioteket eller på annan plats som anknyter till biblioteksbussen.

Slutdokumentation i form av 5–10 foton samt en text på cirka 1 500 tecken lämnas till kommunen och Region Värmland. Du deltar också i en utvärdering av residensvistelsen.

Omfattning

Två månader motsvarande heltid, under perioden januari-juni 2024. Upplägg och tid för vistelsen görs upp i dialog. Eftersom biblioteksbussens turer äger rum huvudsakligen under eftermiddagar och kvällar bör den sökande vara beredd på visst kvällsarbete.

Arvode

Arvodet är 60 000 kronor mot faktura exklusive moms per månad. I arvodet ingår medverkan vid evenemang, samtal och utställningar enligt överenskommelse.

Material och produktionskostnad

10 000 kronor.

Boende och resor

Vi erbjuder möjlighet till boende alternativt reseersättning enligt överenskommelse.

Arbetsplats

Du har tillgång till en arbetsplats i delat kontor på biblioteket, samt möjlighet att följa med biblioteksbussen i den utsträckning som görs upp med bibliotekets personal.

Fakturering

Du har F-skatt och fakturerar alla kostnader och arvoden. Avtal skrivs mellan dig och Säffles kommun.

Försäkring

Du står och ansvarar för de försäkringar som behövs.

Godkännande

Du som söker godkänner att dela bilder och dokumentation av ditt arbete under vistelsen, för kommunikation och dokumentation.


Maria Persson
E-post: maria.persson@saffle.se

William Olsson
Biblioteksutvecklare, Region Värmland
E-post: william.olsson@regionvarmland.se

Regissör och filmare, Årjängs kommun

Vi söker en regissör eller filmare som ska arbeta med bibliotekets trogna besökare från omsorgens dagliga verksamhet. Vi har tidigare arbetat med ett filmprojekt tillsammans med denna målgrupp. Eftersom projektet blev mycket uppskattat av deltagarna vill vi gärna erbjuda en fortsättning tillsammans med en professionell filmare. Det pedagogiska arbetet med målgruppen, förberedelser och arbetet med en storyboard kräver ett visst inkännande handlag och gärna erfarenheter av arbete med ungdomar inom LSS och daglig verksamhet.

Arbetet sker delvis publikt i biblioteket, delvis på deltagarnas hemmaarena men även i ett delat kontor i biblioteket. Under perioder i processen passar arbetet förmodligen väl att utföra från egen ateljé eller kontor. Vi uppmuntrar till samarbete med omsorgens och bibliotekets personal. I den konstnärliga processen finns även samtalspartners bland personalen på Kyrkeruds folkhögskola, skolan kan även erbjuda övernattningsmöjligheter.

Årjäng är en kommun i västra Värmland, liten till invånarantal (knappt 10 000) men rik på vacker natur och med en stark berättartradition. Som gränskommun till Norge finns likt i världens alla gränsbygder människor som gått fram och tillbaka över gränsen, på det ena eller andra sättet. Travsport är det stora intresset, många äger egna hästar eller är inblandade i sporten på andra sätt. Årjäng är en småföretagarbygd. Bland småföretagarna finns ganska många konstnärer och konsthantverkare, kanske beror det på Kyrkeruds folkhögskola som varit drivhus för konstutövare i många år.

Presentation och dokumentation

I uppdraget ingår minst ett tillfälle där allmänheten bjuds in att delta, till exempel i en workshop. I vistelsen ingår också en slutpresentation. Det kan vara i form av en utställning där stegen i filmprojektet redovisas samt en visning av den slutliga produkten, en film med (och om?) deltagarna i projektet.

Slutdokumentation i form av 5–10 foton samt en text på cirka 1 500 tecken lämnas till kommunen och Region Värmland. Du deltar också i en utvärdering av residensvistelsen.

Omfattning

Två månader. Motsvarande heltid. Arbetstider med mer görs upp i dialog. Start februari 2024, enligt överenskommelse.

Arvode

Arvodet är 60 000 kronor mot faktura exklusive moms per månad. I arvodet ingår medverkan vid evenemang, samtal och utställningar enligt överenskommelse.

Material och produktionskostnad

10 000 kronor.

Boende och resor

Vi erbjuder möjlighet till boende alternativt reseersättning enligt överenskommelse.

Arbetsplats

Viss del av arbetet sker publikt ute i biblioteket. Du har också tillgång till en arbetsplats på delat kontor.

Fakturering

Du har F-skatt och fakturerar alla kostnader och arvoden. Avtal skrivs mellan dig och Årjängs kommun.

Försäkring

Du står och ansvarar för de försäkringar som behövs.

Godkännande

Du som söker godkänner att dela bilder och dokumentation av ditt arbete under vistelsen för kommunikation och dokumentation.


Ulla-Carin Stenberg
Bibliotekschef, Årjängs bibliotek
E-post: ulla-carin.stenberg@arjang.se

Cecilia Näslund
Litteraturpedagog, Årjängs bibliotek
E-post: cecilia.naslund@arjang.se

William Olsson
Biblioteksutvecklare, Region Värmland
E-post: william.olsson@regionvarmland.se

Filmskapare, Torsby bibliotek

Torsby kommuns biblioteksverksamhet söker en filmskapare med dokumentär inriktning. Uppdraget är att utforska och dokumentera berättelser förslagsvis genom att följa vår bokbuss. Vi vill gärna fånga de personliga berättelserna som finns runt om på olika platser i hela kommunen, men vi är också öppna för andra perspektiv.

Under året har ett filmprojekt kring bokbussens verksamhet och dess betydelse för invånarna i kommunen påbörjats. Tanken är att biblioteksresidensensen kan bli en del av helheten i arbetet med det redan påbörjade filmprojektet. Vi har en lång tradition, över 50 år, av att arbeta med bokbuss i biblioteksverksamheten. Vi är nyfikna på våra besökare och på vilket sätt bokbussen är viktig för dem. Genom att berätta vår historia tillsammans skapas delaktighet och mening.

Torsby kommun är en vidsträckt kommun i norra Värmland. Trots stora avstånd erbjuds möjlighet till service med bibliotek eller bokbuss, vilket innebär att 86% av invånarna har kortare än 2 km till huvudbiblioteket, filialen eller en av bokbussens hållplatser. Kulturavdelningen ansvarar för två folkbibliotek, en bokbuss och bemannar även tre skolbibliotek. Torsby Finnskogscentrum och biografen Stjärnan ryms likaså inom verksamheten. Torsby kommun har mycket att erbjuda sina invånare, såväl på fritiden med ett rikt förenings- och kulturliv, samt blomstrande närings- arbets- och friluftsliv. Biblioteken i Torsby kommun är ett nav inom kulturverksamheten och välbesökta, samt omtyckta mötesplatser. Torsby kommun är den välkomnande kommunen där vi med värmländskt hjärta och hållbar utveckling, tillsammans skapar ett gott liv. Läs mer om Torsby kommun: www.torsby.se

Presentation och dokumentation

Uppdraget ska utmynna i en slutfilm, där längd, inriktning och uppvisning beslutas i samband med projektstart tillsammans med Torsby kommun och Region Värmland. Du deltar också i en utvärdering av residensvistelsen.

Slutdokumentation i form av 5–10 foton samt en text på cirka 1 500 tecken lämnas till kommunen och Region Värmland.

Omfattning

Två månader. Motsvarande heltid. Arbetstider med mera görs upp i dialog med uppdragsgivaren. Arbete på kvällstid kan förekomma. Start i mars 2024.

Arvode

Arvodet är 60 000 kronor mot faktura exklusive moms per månad. I arvodet ingår medverkan vid evenemang, samtal och utställningar enligt överenskommelse.

Material och produktionskostnad

10 000 kronor.

Boende och resa

Reseersättning alternativt möjlighet till boende enligt överenskommelse.

Arbetsplats

Viss del av arbetet sker publikt på biblioteket och bokbussen. Du har också tillgång till en arbetsplats i delat kontor. Filmaren kommer att få stöd av bibliotekspersonal med att navigera i biblioteksmiljön.

Fakturering

Du har F-skatt och fakturerar alla kostnader och arvoden. Avtal skrivs mellan dig och Torsby kommun. Eventuell förmånsbeskattning för kost och logi kan tillkomma.

Försäkring

Du står och ansvarar för de försäkringar som behövs.

Godkännande

Du som söker godkänner att dela bilder och dokumentation av ditt arbete under vistelsen för kommunikation och dokumentation. Eftersom du kan komma att arbeta med barn och unga behöver du också visa ett utdrag ur belastningsregistret.


Anki Yafele
Bibliotekarie, Torsby
E-post: anki.yafele@torsby.se

Evelina Nilsson
Kulturchef, Torsby
E-post: evelina.nilsson@torsby.se

William Olsson
Biblioteksutvecklare, Region Värmland
E-post: william.olsson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?