Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling

Biblioteksutveckling

I nära samarbete med länets folkbibliotek verkar Region Värmland för att alla invånare i Värmland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet

Den regionala biblioteksverksamheten främjar folkbibliotekens verksamhets- och kunskapsutveckling, samarbete och kvalitet samt initierar projekt och stimulerar till positiv utveckling av länets biblioteksverksamhet genom omvärldsbevakning, kommunikation och processledning.

Våra fokusområden är:

  • Likvärdighet
  • Läsfrämjande
  • Biblioteket i samhället

Vi samarbetar också med andra regionala institutioner och bygger nätverk på lokal, regional och nationell nivå. Genom nätverken når vi ny kunskap samt sprider de goda exemplen som finns i Värmland vidare.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen