Till startsidan
Start / Kultur / Stöd till arrangörer och föreningsliv / Arrangera tillgängligt

Arrangera tillgängligt

Vid arrangemang finns det mycket du som arrangör kan göra för att fler ska kunna delta och medverka.

Det är viktigt att alla kan delta i kulturlivet oavsett funktionsförmåga. Det kan handla om rörelsesvårigheter, nedsatt syn och/eller hörsel, psykisk ohälsa, allergi eller läs- och skrivsvårigheter men även andra kognitiva funktionsvariationer. För att fler ska kunna tillgodogöra sig kulturutbudet behöver arrangemang vara tillgängliga.

Att ta hänsyn till

Angeläget att ta hänsyn till vid kulturarrangemang är tillgängligheten till och i lokaler, allergifria miljöer, teknisk utrustning och information och kommunikation som alla kan ta till sig. Men även utformningen av program och utbud kan behöva anpassas till olika målgruppers speciella behov.

På tillgängliga arrangemang kan alla delta och medverka, oavsett funktionsförmåga.

Läs mer om tillgänglighet

För att läsa mer om tillgänglighet och vad du som arrangör kan göra, besök Kulturrådets webbplats Tillgängligt kulturliv eller Myndigheten för delaktighet.

Checklista

För att underlätta för arrangörer har Nordens Välfärdscenter publicerat Möten för alla, ett häfte med checklista och tips på hur man väljer bra lokaler, formulerar tillgängliga inbjudningar och utformar presentationer så alla förstår och kan ta del av innehållet.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?