Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Fokus på hållbarhet för Nya CSK

Hållbarhetschef Lina Wahlgren deltar i arbetet med att formulera hållbarhetsmål för Nya CSK.

Fokus på hållbarhet för Nya CSK

Hallå där Lina Wahlgren, hållbarhetschef i Region Värmland. Du stöttar en arbetsgrupp som tar fram hållbarhetsmål för Nya CSK, berätta vad ni gör?

– Hållbarhet och Agenda 2030 är grundläggande förutsättningar i allt arbete inom regionen. Nu när vi gör en sån här omfattande förändring av Centralsjukhuset har vi verkligen chans att tänka in hållbarhet från start för att bygga och skapa ett så hållbart sjukhus som möjligt.
– Klimatavtryck och miljöaspekten är självklara när vi tittar på materialval och energieffektiviseringar till exempel, men lika viktigt är det att tänka in resurseffektivitet och hur vi skapar en socialt hållbar arbetsplats och hälsosamma, jämlika och tillgängliga miljöer.

Hur arbetar man med hållbarhetsmål för ett sånt här stort projekt?

– Vi är alldeles i början av det arbetet och förenklat uttryckt går det ut på att se vilka av de globala målen och dess delmål som Nya CSK bidrar till. Vi utgår mycket från regionens miljöplan och inriktningen i Värmlandsstrategin, som är ett paraplydokument för hur vi stärker hela Värmland.
– Ett av de första stegen tog vi nyligen då vi genomförde vi en stor workshop med deltagare från flera olika slags verksamheter och andra organisationer. Vi utgick från de globala målen och diskuterade vilka positiva effekter vi kan åstadkomma utifrån målen. Med avstamp i det arbetet kommer vi att formulera våra hållbarhetsmål.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?