Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Företag fick stöd till att ställa om under pandemin

Företag fick stöd till att ställa om under pandemin

I april 2020 omfördelade Region Värmland 15 miljoner kronor till så kallade omställningscheckar för att hjälpa värmländska småföretag under pandemin. Men hur gick det och vilka lärdomar kan dras?

Region Värmland har genomfört en studie över de företag som tilldelades omställningscheckar under 2020.

Totalt tilldelades 121 företag medel till en summa av 12,5 miljoner kronor. Tre av fyra företag använde pengarna till insatser inom digitalisering, som exempelvis uppgradering av webbplatser och utveckling av online-baserade tjänster och produkter.

Studien bygger framför allt på statistik, men också på intervjuer med sju företag som beviljats stöd. Trots den begränsade mängden intervjuer kan intressanta drag urskiljas.

– Generellt är de som deltog i studien nöjda med stödet och dess utformning. Det har möjliggjort investeringar som stärkt den egna verksamheten, men några hoppades på större och mer omedelbara effekter, säger Björn Eiderbrant, näringslivsutvecklare på Region Värmland.

Större behov hos småföretagen

Företag med 0–49 anställda hade möjlighet att ta del av omställningscheckarna, men över 80 procent av de som ansökte och tilldelades medel var så kallade mikroföretag med 0–9 anställa.

– Småföretagen hade ett stort behov av att ställa om för att hantera pandemin, men hade ofta små finansiella resurser för att klara det. På så vis har omställningscheckarna uppfyllt sitt syfte, säger Björn Eiderbrant.

Vidare har företag i nästintill alla värmländska kommuner tagit del av stödet och 14 av 21 branscher finns representerade i statistiken.

– Vi har nått ut brett och det har verkligen varit ett lagarbete tillsammans med kommuner och andra samarbetspartners. Dessutom fick vi tips från företagen i studien på hur vi kan vässa vår kommunikation ytterligare, och det tar vi givetvis med oss i det fortsätta arbetet.

Vilka fler lärdomar tar du med dig?

– Att vi snabbt kunde ställa om och omfördela medel för att stötta företagen och att vi var många som samarbetade på nya sätt.

Andra stöd att söka

Omställningscheckar var ett tidsbestämt stöd under covid-19 som inte längre finns kvar. Region Värmland fokuserar nu på att utveckla sina ordinarie stödformer riktade till företag. Exempelvis går det att ansöka om jämställdhetscheckar, affärsutvecklingscheckar för grön omställning, digitalisering och internationalisering och stöd till korrossionsskydd för drivmedelsstationer i glesbygd.

Läs mer om de olika företagsstöden här

Det här var omställningscheckarna

Under pandemin hade företag med upp till 49 anställda möjlighet att ansöka om omställningscheckar på max 150 000 per företag. De kunde användas till omställning av exempelvis produktion, affärsområde eller kundkrets.

Jämfört med ordinarie företagsstöd var checkarna extra förmånliga. Region Värmland stod för 80 procent av företagets investering och företaget för resten. Företag i hela Värmland kunde ansöka om stöd.

Under 2020 omfördelade Region Värmland 15 miljoner kronor från ordinarie stöd till omställningscheckar. Under 2021 förlängdes stödinsatsen med ytterligare 6 miljoner kronor. Studien i artikeln ovan omfattar endast 2020.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?