Till startsidan

Regionala företagsstöd

Hos Region Värmland kan du ansöka om finansiering för olika typer av satsningar som stärker ditt företag.

Småföretagscheck

Kompetensutveckling Öka och bredda kompetensen.
Jämställdhet Satsa på jämställdhet för bättre lönsamhet.
Internationalisering Ta ditt företag till nya marknader.
Grön omställning Ställ om i en hållbar riktning.
Digitalisering Utveckla nya digitala lösningar.

Investeringsstöd

Särskilt investeringsstöd Stöd för investeringar i byggnader, anläggningar och maskiner.
Regionalt investeringsstöd Stöd för investeringar i byggnader, anläggningar och maskiner över 8 miljoner kronor.

Övriga stöd

Innovationsstöd Utveckla en helt ny produkt, process eller tjänst.
Konsultcheck Förbättra ditt företag med externa tjänster.
Get international Börja exportera eller öka befintlig export.
Stöd till företagslokaler för uthyrning Bygg eller bygg om lokaler för uthyrning.

Om företagsstöd

Nya och befintliga företag som vill investera för att utveckla och utöka verksamheten kan söka stöd. Regionen kan ge stöd till små och medelstora privatägda företag som driver en verksamhet med vinstsyfte.

Investeringen ska vara hållbar. Det innebär en långsiktigt lönsam, miljömässigt acceptabel och varaktig sysselsättning för personal.

Stöden ska bidra till en hållbar regional utveckling genom en hållbar tillväxt i värmländska företag.

Region Värmland samarbetar med Almi Värmland (almi.se). Vänd dig till Almi för att få hjälp med utveckling och finansering.

Kommuners näringslivsrådgivare erbjuder rådgivning, till exempel i samband med en ansökan om stöd.

Definition

  • Mikroföretag: Företag med högst nio anställda och en balansomslutning eller omsättning på högst 2 miljoner euro per år.
  • Små företag: Företag som sysselsätter minst 10 men högst 49 anställda där omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.
  • Medelstort företag: Företag som sysselsätter fler än 49 personer men färre än 250 personer och omsättningen inte överstiger 50 miljoner euro, eller balansomslutningen inte överstiger 43 miljoner euro.
  • Stort företag: Företag som har minst 250 anställda och samtidigt har en omsättning på minst 50 miljoner euro per år eller har en balansomslutning på minst 43 miljoner euro per år.

Vid en ansökan görs en bedömmning av företagets storlek baserat på fastställd årsredovisning de två senaste åren.

Ej stödberättigade branscher

  • Jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel
  • Fiske och vattenbruk
  • Entreprenad och transportverksamhet

Region Värmland prövar även företagets konkurrenssituation utifrån att vi inte ska bidra till snedvridning av lokal konkurrens. Exempelvis kan det vara svårt att ge stöd till restauranger och frisörer och liknande.

Portal med samlat stöd till företag

En viktig ingång, oavsett om du driver ett företag eller har en idé, är verksamt.se. Verksamts webbplats är en statlig portal med samlat stöd till företag oavsett utvecklingsfas. Här hittar du kontaktuppgifter till rådgivare och organisationer. Du kan filtrera sökresultatet beroende på behov eller var i landet du är verksam.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?