Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Dialog och inflytande

Dialog och inflytande

Vad är viktigt för dig när du söker sjukvård? Hur vill du att framtidens kollektivtrafik ska se ut? Hur kan Region Värmland arbeta för att stärka den regionala utvecklingen och kulturutbudet? Genom olika former av medborgardialog vill Region Värmlands politiker veta vad du har för förväntningar och krav på Region Värmlands verksamhet.

Medborgardialog i landstinget

Varför viktigt med dialog mellan politiker och invånarna?

Vi är övertygade om att besluten som fattas inom Region Värmland kan bli bättre om du som invånare får vara med och berätta vad du tycker. Att rösta på vilka politiska partier som ska representera dig i riksdag, landsting/region och kommun vart fjärde år är ett sätt att påverka men vi vill också att du ska ha möjlighet att berätta vad du tycker där emellan.

Mål med medborgardialog

Det långsiktiga målet är att medborgardialog ska vara en del i styrprocessen i Region Värmland. Detta för att få fram bättre beslutsunderlag så att våra politiker kan fatta bra beslut och ta hänsyn till det som invånarna tycker är viktigt att prioritera. För att värna demokratin anser vi att det är viktigt att alla som vill, får möjlighet att komma till tals.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i en kommun i Värmlands län kan lämna ett medborgarförslag. Förslaget kan gälla allt som rör Region Värmlands verksamhet.

Här inns mer information om hur du går till väga för att lämna ett medborgarförslag.


Kontakt förtroendevalda

Kenneth Johannesson (S)

Ordförande i demokratiberedningen
Telefon: 0706-10 69 74
kenneth.johannesson@regionvarmland.se

Per-Samuel Nisser (M)

1: e vice ordförande i demokratiberedningen
Telefon: 0706-89 39 39
per.nisser@regionvarmland.se

Gert Raiml (V)

2: e vice ordförande demokratiberedningen
Telefon: 0703-05 69 30
gert.raiml@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?