Till startsidan

Styrgrupp Nya perspektiv

Nya perspektivs arbete leds av en politisk styrgrupp. Styrgruppen har ansvar för att planera och genomföra det årliga seminariet samt följa och leda utvecklingsarbeten som sker i länet inom utmaningarna Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet och Äldrelivet.

Den politiska styrgruppen ska bestå av fyra ledamöter från Värmlandsrådets Ordföranderåd (KSO) samt fyra ledamöter från regionen (regionstyrelsens ordförande samt ordförande/representant från respektive sakområdesforum).

Ledamöter

Åsa Johansson (S) regionråd och ordförande
asa.b.Johansson@regionvarmland.se

Daniel Schützer (S), regionråd
daniel.schutzer@regionvarmland.se

Sofia Magnusson (S), regionråd
sofia.magnusson@regionvarmland.se

Stina Höök (M), regionråd
stina.hook@regionvarmland.se

Lars Nilsson (S), kommunalråd, Kristinehamns kommun
lars.nilsson@kristinehamn.se

Hanna Andersson (M), kommunalråd, Eda kommun
hanna.andersson@eda.se

Solweig Gard (S), kommunalråd, Hammarö kommun
solweig.gard@hammaro.se

Malin Hagström (S), kommunalråd, Grums kommun
malin.hagstrom@grums.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?