Till startsidan

Terapiområde anemi

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet anemi.

Järnbrist

Järn, tvåvärt

Duroferon {obytbart}

Vid försämrat upptag av peroralt järn

Järn(III)isomaltosid 1000

Monofer injektion/infusion

Järnkarboxymaltos

Ferinject injektion/infusion

Både Monofer och Ferinject ska beställas hem på rekvisition till vårdcentralen eller enheten till upphandlat pris.

Se rutin i Vida: Rekvirering och hantering av intravenöst järn (RUT-11553).

B-vitaminbrist

Cyanokobalamin

Betolvex {byta}

Hydroxokobalamin


Hydroxocobalamin Alternova {obytbart}

Folsyra

Folsyra 1 mg {byta}

Vid misstänkt vitamin B12-brist bör metylmalonat kontrolleras för att bekräfta brist innan behandling påbörjas. Injektionsbehandling är förbehållet dem som vid diagnos har uttalad anemi, neurologiska symtom eller malabsorption. Om malabsorption inte föreligger kan man övergå till per oral behandling efter några veckor.

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?