Till startsidan
Start /Terapiområden /Beroendetillstånd

Terapiområde beroendetillstånd

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet beroendetillstånd.

Alkoholberoende

Återfallspreventiv behandling

Akamprosat 

Campral {byta}

Disulfiram

Antabus {byta}

Naltrexon

Naltrexon {byta}

Behandling med ovanstående läkemedel har högsta prioritetsgrad vid alkoholberoende. Naltrexon minskar främst antal dagar med stort alkoholintag. Akamprosat ger minskad konsumtion och minskat antal återfall. Om målet är helnykterhet ska disulfiram väljas. Naltrexon och akamprosat kan kombineras. För att disulfiram ska ha effekt måste läkemedlet delas ut 2–3 gånger per vecka.

Gällande dosering, behandingstid och biverkningar som kräver uppföljning med provtagning – se FASS. För mer information gällande behandling – se Nationellt vård- och insatsprogram missbruk och beroende (vardochinsats.se)

Tobaksavvänjning

Patienten bör vara motiverad att sluta snusa/röka innan läkemedel ordineras.

Förstahandsval

Nikotin

Nicorette {obytbart}, Nicotinell {obytbart}, Nicovel {obytbart}, NiQuitin {obytbart}, Zonnic {obytbart}

Andrahandsval

Bupropion

Zyban {tand} {byta}

Vareniklin

Champix {tand}

Preparat innehållande nikotin är inte subventionerade. Champix subventioneras endast då läkemedelsbehandling ges i kombination med motiverande stöd enligt särskilt protokoll.

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?