Till startsidan
Start /Terapiområden /Mage och tarm

Terapiområde mage och tarm

Här hittar du behandlingsrekommendationer och rekommenderade läkemedel för terapiområdet mage och tarm.

Ulcus/reflux

Avser ulcussjukdom eller misstänkt recidiv, samt ulcusprofylax till speciella
högriskpatienter.

Gastroesofageal reflux (GERD) utan esofagit och andra syrarelaterade besvär

Farmakologisk behandling ska kombineras med livsstilsförändringar som ändrade kostvanor och viktminskning.

Alginsyra

Gaviscon {obytbart}

Al-, Ca- och Mg-salter

Novaluzid {obytbart}

Omeprazol

Omeprazol {byta}

Gastroesofageal reflux (GERD) med esofagit
(endoskopiverifierad)

Vid gastroskopi påvisas och graderas eventuell esofagit. Vid lindrig till måttlig esofagit (grad A och B) eftersträva symtomstyrd terapi med protonpumpshämmare (PPI), där patienten själv styr behandlingen utifrån sina symtom. Vid uttalad esofagit (grad C och D) ges kontinuerlig behandling med PPI, och kontrollgastroskopi kan vara aktuell.

Omeprazol

Omeprazol {byta}

Magsår utan Helicobacter pylori

Omeprazol

Omeprazol {byta}

Om protonpumpshämmare använts regelbundet i mer än 1–2 månader finns risk för ”reboundeffekt” vid abrupt utsättning. Informera patienten om att refluxsymtom med mera kan uppträda vid utsättning. Behandlingen bör fasas ut successivt under minst två månader.

Magsår med Helicobacter pylori

Omeprazol +

klaritromycin +

amoxicillin

Omeprazol {byta}

Klaritromycin {byta}

Amoxicillin {byta}

Sju dagars behandling med kombinationen ovan. Vid ventrikelulcus fortsatt PPI i normaldos till läkning.

Behandlingsalternativ vid till exempel penicillinallergi (Hp-positiv)

Omeprazol 20 mg x 2 i en vecka i kombination med metronidazol 500 mg x 2 och klaritromycin 250 mg x 2.

Funktionella besvär

Avser symtombehandling efter adekvat utredning.

Diarré

Loperamid

Loperamid {byta}

Vid antibiotikaorsakad diarré är probiotika förstahandsbehandling.

Förstoppning

Pröva alltid först att öka kostfiberintaget och vätskeintaget. Ytterligare alternativ är rapsolja, ett par matskedar dagligen.Vid obstipation hos barn är laktulos förstahandsmedel. Ofta krävs initial tömning av tarmen med klysma följt av behandling med osmotiskt verkande medel. Vid terapisvikt eller besvärande biverkningar kan makrogol användas.

Förstahandsval

Laktulos

Laktulos {byta}

Sterkuliagummi

Inolaxol

Andrahandsval

Makrogol

Forlax {byta}

Makrogol + mineralsalter

Movicol {byta}

Tilläggsbehandling i kombination med ovan vid otillräcklig effekt

Natriumpikosulfat

Cilaxoral {byta}

Rörelsesjuka – åksjuka

Förebyggande behandling

Meklozin

Postafen {tand}

Hemorrojder

Viktigt med råd om kost och motion för att undvika förstoppning.

Hydrokortison + lidokain
+ aluminiumdiacetat

Xyloproct {obytbart}


Substitutionsbehandling efter överviktsoperation
med gastric bypass

Kalciumkarbonat

+ kolekalciferol

Kalcipos-D forte 500 mg/800 IE x 2 {byta}


Cyanokobalamin

Betolvex 1 mg x 1 {byta}

Järn, tvåvärt

Duroferon 100 mg x 1 {obytbart}

Livslång substitution. Vid andra typer av överviktskirurgi kan substitutionsbehandlingen avvika något men är i grunden densamma, se rutin i Vida: Rekommendationer och uppföljning efter bariatrisk/metabol kirurgi (VÅR-12693) 

Teckenförklaring

Läkemedel med denna symbol har muntorrhet som vanlig eller mycket vanlig biverkan. Minskad salivation ökar risken för karies.

Preparatet kan bytas till motsvarande generika eller parallellimporterat läkemedel på apotek.

Läkemedel som är olämpliga till äldre eller bör användas med försiktighet och kan kräva dosanpassning.

Läkemedlet ingår inte i läkemedelsförmånen och byts därmed inte ut på apotek.

När ingen beredningsform anges avses tabletter eller kapslar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?