Till startsidan
Kontorsmiljö med många människor i skärmbås.
Hem /Schyst jobb

Tillsammans och för alla

En schyst arbetsplats värderar och värnar om både det hårda och det mjuka. Där är tillgängliga lokaler och arbetskläder som passar lika viktigt att säkerställa som en inkluderande möteskultur och jargong alla trivs med. Hur ser det ut och låter på ditt jobb?

Schyst-metoden

Fem steg som leder till stor förändring. Schystmetoden är upplagd för att alla ska kunna vara med och göra världen schystare.

Kvinna och man i ett lager.

En jämställd arbetsgivare är en attraktiv arbetsgivare

Du vill väl ha den bästa kompetensen till din verksamhet? Ett öppet klimat och en tydlig värdegrund gör arbetsplatsen attraktiv för fler talanger, samtidigt som risken minskar att tappa duktiga kollegor. Att se över rutinerna för hur och var ni rekryterar kan komma att spela roll för vem som söker jobben.

Schyst rekrytering
Ett mötesrum med olika människor.

Schyst arbetsgivare

När jämställdhet, inkludering och mångfald är perspektiv som är med överallt så blir det bättre för helheten. Som arbetsgivare handlar det om att säkerställa en trygg och öppen kultur där alla får möjlighet att bidra med sin kompetens på lika villkor.

Se vad du kan göra
Ordförandeklubba.

Vad säger lagen?

Både i svensk lag och EU:s regler finns det tydliga krav på att arbeta med mångfald, jämställdhet, jämlikhet och antidiskriminering. Under 2024 träder den nya EU-lagen CSRD i kraft som är mer omfattande i kraven på företags hållbarhetsredovisning. Börja nu och var bättre rustad för framtiden!

Se vad du måste göra
Blankett med riktlinjer och personer på stolar.
Hitta verktyg

Gå från planer till görande

Det är inte tanken som räknas om du vill förändra. Det är bara konkreta åtgärder som bidrar till förändring och som uppfyller lagens krav. Utgå från dina behov och planera insatserna därefter. I verktygslådan finns ett brett material att använda, oavsett om du ska göra den första viktiga statuskollen eller behöver praktiska mallar och checklistor.

Verktygslåda

Kolla in schyst-guider för andra verksamheter