Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Asyl- och flyktingfrågor / Frågor och svar om asylsökandes rätt till vård

Frågor och svar om asylsökandes rätt till vård

På 1177 finns information om hälso- och sjukvård för asylsökande översatta till flera språk – sök på "asyl".

Alla asylsökande barn ska erbjudas fullständig hälso- och sjukvård, även vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet för barn. För vuxna asylsökande gäller samma regler som för vuxna personer folkbokförda i Sverige, det vill säga att patienten får betala sina vaccinationer enligt gällande prislista.

Observera att vid allmänfarlig sjukdom gäller smittskyddslagen.

Läkemedel köper den asylsökande på apoteket och betalar själv. Om man har ett recept från en läkare/sköterska betalar man högst 50 kr/gång på Apoteket. Vissa mediciner kan man inte få recept för och då får man betala dem själv. Behöver du mycket medicin på recept betalar du högst 400 kr/halvår.

Det är också till ett apotek du ska gå om du ska hämta ut medicin som en läkare har skrivit ut till dig på recept.

Den asylsökande ska alltid ha sitt LMA-kort eller kvitto på asylansökan med på resan.

Ambulans ska endast tillkallas när det är mycket akut.

I övrigt gäller vanliga transportmedel, som buss/tåg. För planerad vård får man en kallelse som gäller som biljett, får man inte en sådan så måste man själv betala resan. Kvittot/biljetten från resan ska sparas, det ska visas för vårdpersonalen, som intygar med sin underskrift att man varit på sjukbesök. Påskrivet kvitto/biljett lämnas sedan till sjukresor för att få tillbaka den summa som överstiger 25 kr, som är det högsta som en asylsökande betalar för en sjukresa med buss/tåg. Det går bra att skicka in kvittot och ansöka om ersättningen per brev. Lägsta utbetalning är 50 kr.

Adress: Sjukresor i Värmland, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad.

Taxi, beställs bara i undantagsfall (till exempel förlossning)
på nummer 0771-32 32 00. Om man av medicinska skäl måste åka taxi skall vårdgivaren intyga detta. Med intyg betalar asylsökande högst 40 kr för en enkel taxiresa. Intygar inte vårdgivaren behovet av taxi kan du bli betalningsskyldig för resan.

  • 50 kronor för vård hos läkare inom offentlig primärvård och för läkarvård efter remiss av sådan läkare.
  • 25 kronor för sjukvårdande behandling i offentlig vård, samt om den ges av en vårdgivare efter remiss av läkare inom offentlig vård.
  • 50 kr för akut eller nödvändig tandläkarbehandling inom folktandvården.
  • För akut vård utan remiss betalar asylsökande samma avgift som folkbokförda i regionen, det vill säga 200 kronor.
  • Högst 40 kr för sjukresa.
  • Högst 50 kr för receptförskrivna läkemedel.


Asylsökande kan söka ett särskilt bidrag hos Migrationsverket för de kostnader som överstiger 400 kr under en sexmånadersperiod. 400-kronorsregeln gäller individuellt för vuxna personer och gemensamt för syskon under 18 år.

Ingen avgift ska betalas för:

  • förebyggande barna- och mödravård som ges inom offentlig primärvård
  • förlossningsvård
  • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
  • hälsoundersökning som man kallas till efter ankomst till regionen.

Asylsökande kan ha rätt att få hjälp av en språktolk när de besöker vården eller tandvården. Det kostar inget. Vårdpersonalen har alltid bokat telefontolk när man kallar asylsökande patienter. Vid akuta besök kan det ibland vara svårt att få tag på tolk. Tolken har tystnadsplikt, är opartisk och skall bara översätta det som sägs mellan sjukvårdspersonal och asylsökande.

Alla undersökningar i sjukvården/tandvården sker under tystnadsplikt. Sjukvårdspersonalen får inte berätta för någon vad de fått veta om en patient. Regionen berättar inget för Migrationsverket om enskilda patienter, om inte patienten ger sin tillåtelse.

Alla asylsökande vuxna och barn erbjuds en hälsoundersökning utan att behöva betala. Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Vårdcentralen kallar nya asylsökande.

På hälsoundersökningen får man träffa en sjuksköterska. Sjuksköterskan genomför ett hälsosamtal för att kartlägga vårdbehov och informerar om hur vården i Sverige fungerar. Ofta får man lämna prover i anslutning till hälsosamtalet. Det kan även förekomma att prover tas på asylboendet eller vårdcentralen innan man kallas till själva hälsoundersökningen.

Sjukvårdsupplysningen kan ge råd om vård på svenska och engelska och har öppet dygnet runt, telefon 1177. Sjukvårdsupplysningen hänvisar till rätt ställe, om man behöver vård när vårdcentralen är stängd och på 1177.se finns mycket information om sjukdomar och vård. Den som har tillgång internet kan läsa mer på olika språk här: 1177.se/Varmland/Other-languages.

I första hand till den vårdcentral som ligger närmast. Innan besök vid en vårdcentral måste den asylsökande ringa och beställa tid. Boka tid gör man bäst via telefon. De flesta vårdcentraler har speciella telefontider, då personalen har tid att svara i telefonen. Telefonnummer till vårdcentraler finns på 1177.se/varmland. Har tid bokats, och besökaren uteblir eller kommer för sent, kan man få betala för besöket ändå.

Det är inte alltid nödvändigt att träffa läkare vid sjukbesök. Sjuksköterskan kan ge råd och behandling. De har lång utbildning och kan mycket om sjukdomar. Sköterskan kan också skriva ut vissa läkeme-del.

Vid akut sjukdom och behov av ambulans ska nödnumret 112 ringas, det gäller över hela landet. För akut tandvård ska Folktandvården kontaktas eller någon annan tandläkare som landstinget hänvisar till.

Vid alla besök inom sjukvården måste den asylsökande visa upp sitt LMA-kort. Kortet är som en legitimation som visare vem man är. Har man inte hunnit få det så gäller kvittot på asylansökan. Alla asylsökande barn och vuxna får ett LMA-kort utfärdat av Migrationsverket, eller ett kvitto på asylansökan i avvaktan på LMA-kortet. På kvittot för asylansökan finns Migrationsverkets dossiernummer, vilket är det nummer som sedan står på den asylsökandes LMA-kort. Det är vanligt att det även kallas LMA-nummer.

Alltfler kommer till Sverige som anhöriginvandrade eller kvotflyktingar. De har ofta sitt uppehållstillstånd klart när de kommer. Ibland har de då redan fått ett svenskt personnummer och blir folkbokförda direkt.

När utlänningar får uppehållstillstånd och folkbokförts har regionerna samma skyldigheter mot dem som mot övriga personer bosatta i landet.

Barn och unga under 18 år ska få hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i den region som man söker vård i.
Region Värmland tar ingen avgift för barn och ungdomar under 18 år, när det gäller tandvård är åldersgränsen 20 år.

Asylsökande över 18 år har begränsad rätt till vård. De har rätt till hälsoundersökning, akut nödvändig sjukvård eller tandvård som inte kan vänta, förlossningsvård, mödravård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort samt vård enligt smittskyddslagen.

Alla asylsökande har även rätt till en hälsoundersökning.

Eva Larsson
Vårdadministratör
E-post:
eva.larsson@regionvarmland.se
Telefon:
010-831 55 80

Micaela Fristedt
Systemförvaltare
E-post: micaela.fristedt@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 42 46

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats