Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Detta händer inom nära vård - berättelser och lärande exempel från SKR
I omställningen till Nära vård är dess fyra fokusförflyttningar centrala för att skapa en mera personcentrerad vård.

I omställningen till Nära vård är dess fyra fokusförflyttningar centrala för att skapa en mera personcentrerad vård.

Detta händer inom nära vård - berättelser och lärande exempel från SKR

Under 2021 och första delen av 2022 har mycket hänt för att driva omställningen till nära vård framåt. Nya arbetssätt och samskapande som utvecklar vården tillsammans med invånare och patienter, utifrån deras behov och förmågor, växer fram. SKR har sammanställt berättelser och lärande exempel i arbetet i dokumentet ”Nära vård 2021 och 2022”.

Innehållet kommer bland annat från kommuners och regioners helårsrapportering av överenskommelsen om God och nära vård 2021 (här kallad helårsrapporteringen/helårsrapporter). För att se vilka förflyttningar som skett under 2021 görs vissa jämförelser mellan helårsrapporterna och motsvarande delårsrapporter för 2021 (här kallad delårsrapporteringen/ delårsrapporter).

Berättelser och lärande utgörs också av SKR:s kunskapsbyggande arbete, myndigheternas rapportering, samt professions-, patient- och närståndeorganisationers berättelser om deras arbete med nära vård.

Nära vård 2021 och 2022 på skr.se


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?