Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Evenemang kring barn och unga under fokusmånd
barn på bänk

Många aktiviteter under fokusmånaden riktar sig till barn och unga och de som finns i deras omgivning.

Evenemang kring barn och unga under fokusmånd

Just nu pågår Region Värmlands fokusmånad om psykisk hälsa och suicidprevention med en mängd olika föreläsningar och seminarier, både digitala och fysiska. Här är några tips på evenemang som handlar om barn och unga och psykisk hälsa.

  • 19 och 26 september, 5 oktober – Samverkansdagar för medarbetare i verksamheter som träffar barn 0–6 år.
  • Måndag 25 september – Hur klarar man matteläxan med bara en förälder kvar i livet? Om barn i sorg.
  • Torsdag 28 september – Från "Jag vill ha en annan pappa" till "Jag älskar dig pappa" – om vikten av att tidigt prata med sina barn om att sätta ord på sina känslor och be om hjälp när man behöver.
  • Fredag 29 september – Att bli vuxen, maskulinitet och psykisk ohälsa påverkar steget in i vuxenlivet. Om gaming, skulder, alkohol och att hitta mening i tillvaron.
  • Onsdag 4 oktober – Juridik kopplat till samverkansfrågor barn och unga.
  • Fredag 6 oktober – Att prata med ungdomar om sexuell exploatering.

Fokusmånad om psykisk hälsa och suicidprevention

regionvarmland.se/fokuspsykiskhalsa hittar du fler evenemang och kan anmäla dig.

I samband med suicidpreventiva dagen och världsdagen för psykisk hälsa lyfts arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention koncentrerat under en månad, 10 september–10 oktober 2023. Fokusmånaden genomförs inom ramen för länsgemensamt utvecklingsarbete där kommunerna, Region Värmland och brukar- och anhörigföreningar deltar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?