Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Livsvillkor och levnadsvanor / Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)

Målet för ANDT-området är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat bruk av tobak. Spel om pengar kan skada relationer, ekonomi och hälsa.

Länsgemensamt förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet inom ANDT i Värmland (ANDT = alkohol, narkotika, droger och tobak) samordnas av länsstyrelsen och utgår från en gemensam strategi och verksamhetsplan. Strategin gäller för perioden 2017–2021.

Strategins sex långsiktiga mål

  • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  • Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  • Personer med riskbruk, missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  • Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  • Barn och unga ska skyddas från skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning och eller tobak.

Länssamverkansgruppen för ANDT-frågor består av chefer från deltagande myndigheter och verksamheter. Gruppen planerar gemensamma insatser samt medverkar i förankringsarbetet i respektive verksamhet. Regionen har flera representanter i länssamverkansgruppen. 

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats