Till startsidan
 • Illustration av ett samhälle.
Aktuella evenemang inom området suicidprevention Fokusmånad om psykisk hälsa och suicidprevention 10 september–10 oktober.
Regionalt nätverk för suicidprevention i Värmland
Regionalt nätverk för suicidprevention i Värmland Nätverket samordnar det länsgemensamma suicidpreventiva arbetet.
Länsgemensam strategisk plan Suicidprevention i Värmland
Länsgemensam strategisk plan Suicidprevention i Värmland Ska vara ett stöd för alla som bidrar i det suicidpreventiva arbetet i Värmland.
Självmord i siffror
Självmord i siffror Varje år tar 1 200 personer sitt liv i Sverige. I Värmland är motsvarande siffra cirka 40.
 • | Psykisk hälsa

  Informationsfolder om SIP

  Personer med behov av samordning av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan få stöd genom en sam...
 • | Psykisk hälsa

  Nationell överenskommelse 2024

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) träffar varje år en överenskommelse om insatser inom området psykisk...
 • Bilden visar en glad man som kastar upp höstfärgade löv i luften.
  | Psykisk hälsa

  Föreläsningar om egna upplevelser

  Många egna upplevelser. Det får vi ta del av i slutet av höstens fokusmånad om psykisk hälsa och suicidprevention. Och m...