Till startsidan

Konferens 9 september 2024: Suicidprevention i Värmland – så räddar vi liv

Det finns många insatser som fungerar bra för suicidprevention. Var och en ger en liten effekt. För stor effekt behövs flera insatser samtidigt, på många nivåer i samhället. Konferensen ”Så räddar vi liv” sätter fokus på flera viktiga insatsområden.

Varje år dör runt 40 personer i Värmland på grund av självmord. För att minska risken för självmord behövs flera olika insatser, vi behöver vara många som bidrar och vi måste ha tålamod. Konferensen ”Suicidprevention i Värmland – så räddar vi liv” sätter fokus på fyra viktiga områden:

 • Övervinna tid
 • Bryta Stigma
 • Medmänsklighet
 • Stärka psykisk hälsa och motståndskraft

Konferensen ges både fysiskt i Karlstad och som direktsändning på webben. Du erbjuds både självupplevda berättelser, föreläsning om forskning och goda exempel på suicidpreventivt arbete.

Konferensen är ett tillfälle för dig att få eller uppdatera din kunskap om suicid, suicidrisker och suicidprevention. Vi vill också att dagen ska vara ett tillfälle för nätverkande, för att samla kraft och se styrkan i att vara många som arbetar mot samma mål.

Alla kan göra något och tillsammans blir vi starkare!

Tid och plats

Du väljer själv om du vill delta på plats i Karlstad eller via länk.

Fysisk konferens

Tid: måndag 9 september klockan 9–16:15 med incheckning från klockan 8:30
Plats: Karlstad CCC, lokal Lars Lerin, Tage Erlandergatan 8 A–F, Karlstad

Digital konferens

Tid: måndag 9 september klockan 9–16:15
Plats: direktsändning via webben
Du får länk dagarna innan konferensen.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till personer som behöver mer kunskap om suicidprevention. Det gäller både dig som träffar många människor i ditt yrke eller din förening och dig som privatperson.

8:30–9:00 Fika, registrering och mingel

Passa på att mingla bland andra konferensdeltagare och ät en smörgås med kaffe eller te.

9:00–10:30 Övervinna tid

Ser du mig?

Värmdans

Välkommen

Sofia Magnusson, ordförande i kultur- och bildningsnämnden, Region Värmland
Lena Olsson, konferencier

Suicidprevention i Värmland

Karen O´quin, regional samordnare för suicidprevention i Värmland, Region Värmland

Så övervinner vi tid

Gergö Hadlaczky, docent i psykologi och adjungerad adjunkt vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska Institutet.

10:25–10:40 Fruktpaus

Vi gör paus för lite frukt och möjlighet att prata med nya och gamla bekanta.

10:40-12:00 Bryta Stigma

Regionalt utvecklingsarbete Stigma

Annika Ode, projektledare för regionalt utvecklingsarbete Stigma, Region Värmland
Sophia Alm,
projektledare för regionalt utvecklingsarbete Stigma, Region Värmland

Attityder till psykisk ohälsa och suicid – hur ser de ut i dag?

Hillevi Busch, fil. dr. och utredare, Folkhälsomyndigheten

Vilken inställning finns till människor som har psykisk ohälsa och hur ser vi på suicid? Skiljer sig attityder och kunskaper mellan grupper av befolkningen? Här ges några svar från den befolkningsundersökning som Folkhälsomyndigheten låtit göra.

Från självstigma till självkänsla

Karin Svedberg, ambassadör för Hjärnkoll

En egenerfaren berättelse om psykos och återhämtning.

12:00–13:00 Lunch och mingel

Vi äter lakto-ovo-vegetarisk lunch (kan innehålla ägg och mjölkprodukter). Passa gärna på att prata med bordsgrannen om vad ni hört under förmiddagen.

13:00-14:15 Stärka psykisk hälsa och motståndskraft

Forskning om sömn och psykisk hälsa kring unga

Theresa Lemke, handläggare, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska institutet.

Livsviktiga snack i skolan

Hilda Johnsson, projektledare, Suicide Zero i Värmland

Tim Berglings Foundation

Maria Sundström, verksamhetschef, Riksförbundet Hjärnkoll
Nathalie Stevens, ambassadör, Hjärnkoll Värmland

Maria och Nathalie berättar om samarbetet med Tim Berlings Foundation. Hjärnkoll Värmland är pilotlän och kan erbjuda kostnadsfria föreläsningar för högstadie- och gymnasieskolor i Värmland. Syftet är att förebygga och minska psykisk ohälsa och förmedla hopp.

14:15–14:45 Fika och mingel

Har du missat att prata med någon så passa på medan du äter en kaka.

14:45–16:00 Medmänsklighet

Samtal som räddar liv

Ulla Marie Gunner, programchef för existentiellt stöd på Betaniastiftelsen

Vi får en introduktion till webbutbildningen Samtal som räddar liv och information om de existentiella samtalens förebyggande möjlighet.

Uppföljningssamtal BCI

Karen O’Quin, doktorand på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP), Karolinska institutet

Johanna Nordin, chef för kunskap och utveckling, Mind

Karen och Johanna berättar om ett forskningsprojekt som Mind genomför och NASP utvärderar.

Vägen ut ur kaos

Liljan Hamsch, ambassadör för Hjärnkoll och deltagare i TV-serien Lerin på Lofoten
Patric Hamsch, son till Linjan Hamsch

Går det att förlåta sig självSnart och en förälder som dricker varje dag? Möt Lilian Hamsch och hennes son Patric Hamsch som pratar om alkoholism, uppväxt, arv och vägen ut ur missbrukets konsekvenser och vägen till försoning.

16:00–16:15 Avslutning

Lena Olsson, Karen O´quin m.fl.

Kostnad

Ingen deltagaravgift tas ut. Vi bjuder på fruktosmacka, frukt, lunch och eftermiddagsfika.

Om du anmäler dig men uteblir tillkommer en kostnad.

Anmälan

Anmäl dig till fysisk konferens här senast 28 augusti.

Anmäl dig till digital konferens här senast 5 september.

Vi har begränsat antal platser för den fysiska konferensen så anmäl dig tidigt om du vill vara säker på att få en plats.

Om du anmäler dig men inte kan komma är det viktigt att du avanmäler dig så att någon annan kan få din plats. Om du inte avanmäler dig får du betala en avgift.

Suicidpreventiva dagen

I år har vi konferensen dagen innan suicidpreventiva dagen. Suicidpreventiva dagen uppmärksammas varje år 10 september och infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO). I flera länder runt om i världen sätts extra fokus på suicidprevention just den dagen – eller dagarna därikring.

Hållbar konferens

Region Värmland strävar alltid efter att följa våra riktlinjer för miljö och hållbarhet, vid både interna och externa konferenser.

För denna konferens innebär det bland annat:

 • Tryckt material som konferensen lämnar ut är tryckt på miljömärkt papper.
 • Gåvor till föreläsare består av donationer till ett välgörenhetsprojekt.
 • Gåvor till deltagare är tillverkade med liten miljöpåverkan och ges till dem som tror sig ha användning av dem.
 • Vi väljer att servera lakto-ovo-vegetarisk lunch (kan innehålla mjölk och ägg).

Karlstad CCC

Vi har konferensen på Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A-F i Karlstad.

 • Karlstad CCC är en svanenmärkt konferensanläggning. Det kan du läsa mer om här.
 • Föreläsningarna ges i lokalen Lars Lerin på plan 4.
 • Fikar gör vi i öppna ytan på plan 4.
 • Vi äter lakto ovo-vegetarisk lunch i restaurang Karl IX.

Så hittar du till konferensen

Karta och information (karlstadccc.se)

Tidtabeller för bussar (varmlandstrafiken.se)

Hashtagg

När du publicerar text eller foton om konferensen – tagga gärna med #suicidpreventionivärmland

Arrangör

Arrangör för konferensen är Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland.

Konferensen finasiseras genom länsgemensamt statsbidrag för suicidprevention.

Kontakt

Kontakt för frågor om anmälan:
asa.henriksen@regionvarmland.se

Kontakt för frågor om konferensen:
karen.oquin@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?