Till startsidan

Anmälningsskyldighet – barn som far illa

Här hittar du stöd för arbetet med att identifiera barn som far illa eller riskerar fara illa och för att fullgöra den lagstadgade anmälningsskyldigheten till socialnämnden. Rutiner och riktlinjer nås via regionens interna system Vida och är till för dig som jobbar inom Region Värmland.

Region Värmlands riktlinjer och rutiner

Region Värmland har flera riktlinjer och rutiner med fokus på barn som far illa.

Styrande dokument våldsutsatthet

Mallen ska skydda våldsutsatta individer från att förövaren ska kunna ta del av den utsatta individens journalanteckning angående våldet. Besöket/kontakten dokumenteras i ordinarie journalmall. När information om våldsutsatthet framkommer ska dokumentationsmallen Våldsutsatthet användas.

Oro för att barn far illa - styrande dokument

Vid oro att ett barn far illa ska detta anmälas till socialtjänsten i den kommun där barnet är skrivet. Anmälan till socialtjänsten och diarieföring görs via e-tjänsten "Anmälan om barn som far illa", se nedan. Har du barnet som patient används länken till e-tjänsten "Barn som far illa". Den nås enklast via Cosmic blankettbibliotek. E-tjänsten ersätter tidigare ifyllnadsbar blankett.

I samband med att du skriver din anmälan (som ska skrivas ut och skickas till Socialtjänsten i den kommun där barnet är skrivet) skickas också formuläret direkt till diariet och diarieföring sker automatiskt.

Utbildning

I Utbildningsplattformen finns en interaktiv utbildning - Vera. Vera syftar till att informera om personalens ansvar och att öka mängden anmälningar.

Information på Socialstyrelsens webbplats

Anmälan

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa (socialstyrelsen.se).

Handbok

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare (pdf)

Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial, texter och filmer, som hjälper dig att informera om socialtjänsten. Under varje material som visas kan du se i vilket format och på vilket språk som materialet erbjuds.

Till informationsmaterialet Informationsmaterial - Socialstyrelsen

Vägledning

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?