Till startsidan
Till startsidan

Anmälningsskyldighet – barn som far illa

Här hittar du stöd för arbetet med att identifiera barn som far illa eller riskerar fara illa och för att fullgöra den lagstadgade anmälningsskyldigheten till socialnämnden. Rutiner och riktlinjer nås via regionens interna system Vida och är till för dig som jobbar inom Region Värmland.

Region Värmlands riktlinjer och rutiner

Region Värmland har flera riktlinjer och rutiner med fokus på barn som far illa.

Styrande dokument våldsutsatthet

Mallen ska skydda våldsutsatta individer från att förövaren ska kunna ta del av den utsatta individens journalanteckning angående våldet. Besöket/kontakten dokumenteras i ordinarie journalmall. När information om våldsutsatthet framkommer ska dokumentationsmallen Våldsutsatthet användas.

Oro för att barn far illa - styrande dokument

Det finns en journalmall som ska användas vid dokumentation om det finns anledning till oro, vilken socialtjänst som anmälan skickats till och om det gjorts någon polisanmälan eller orosanmälan.

Utbildning

I Utbildningsplattformen finns en interaktiv utbildning - Vera. Vera syftar till att informera om personalens ansvar och att öka mängden anmälningar.

Utbildningen Vera (Utbildningsplattformen)

Information på Socialstyrelsens webbplats

Anmälan

Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa (socialstyrelsen.se).

Handbok

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare (pdf)

Vägledning

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats