Till startsidan

Behandlings- och samtalsmottagningen, en verksamhet för våldsutsatta

I Region Värmland finns en verksamhet för våldsutsatta som erbjuder psykologisk behandling och samtalsstöd efter det akuta skedet.

Mottagningen heter Behandlings- och samtalsmottagningen och finns på Karolinen i Karlstad. Den vänder sig till vuxna som blivit utsatta för våld i nära relationer i nutid eller tidigare i livet och som behöver vård för att må bättre. Alla, oavsett kön, könsidentitet och sexuell läggning, är välkomna.

Patienten kommer att kunna remitteras eller hänvisas till mottagningen av interna och externa verksamheter, alternativt söka själv.

Kommunikationsmaterial

Under Kommunikationsmaterial finns bildspel, affischer, informationsblad samt samlade "Frågor och svar" om mottagningen att använda.

Så kontaktar du Behandlings- och samtalsmottagningen

Patienten når mottagningen via e-tjänst på 1177.se alternativt telefon.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer avser allt våld, till exempel fysiskt, psykiskt och sexuellt. Det kan inträffa inom familjen, utföras av någon man står i beroendeställning till, alternativt utföras av någon man har eller har haft en nära relation till. Det innefattar också hedersrelaterat våld och förtryck.

Det övergripande syftet med behandlings- och samtalsmottagningen är att bygga upp en tydlig resurs med spetskompetens för att ge lämplig vård till våldsutsatta samt utveckla det strategiska, kompetenshöjande arbetet inom området. Ytterst handlar det om att intensifiera regionens, och i synnerhet hälso- och sjukvårdens, arbete att ta hand om och/eller förebygga våld i nära relationer, i enlighet med den nationella strategin. Arbetet är till stor del beroende av god samverkan med externa aktörer.

Mer information om stöd till våldsutsatta

Här hittar du information och stöd till våldsutsatta

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?