Till startsidan
Till startsidan

Stöd till våldsutsatta

Under behandling och rehabilitering är det viktigt att hälso- och sjukvård samverkar med andra aktörer och hjälper den som är utsatt att hitta bra information och kontakter.

Behandlings- och samtalsmottagningen

Behandlings- och samtalsmottagningen är en kostnadsfri hälso- och sjukvårdsverksamhet i Värmland som riktar sig till vuxna som är eller har varit utsatta för våld i nära relation och som behöver vård för att må bättre. Mottagningen erbjuder psykologisk behandling och samtalsstöd. Den ligger i Karlstad och har planerad verksamhet dagtid på vardagar.

Behandlings- och samtalsmottagningen

Patientsäkerhet och integritetsskydd

Patientdatalagen reglerar allt som rör patientjournalens användning. Utgångspunkten är att stärka patientsäkerheten och integritetsskyddet i vården.

Behandling och rehabilitering

Behandling och rehabilitering av den våldsutsatta sker både i det akuta skedet och utifrån kroniska effekter av våldet. Behandlingsinsatser ska anpassas efter den enskilda personens kognitiva förmåga. Detta är speciellt viktigt vid olika funktionsnedsättningar. Anpassning och speciellt stöd kan behövas för att behandling ska kunna genomföras. Extra viktigt är att hälso- och sjukvårdspersonalen samarbetar internt och med externa aktörer. 
Regional mall för samordnad individuell plan vid våld i nära relation (SIP) - Länstyrelsen Värmlands webbplats.

Samverkan internt och med andra aktörer sker vid omhändertagande, behandling och rehabilitering av våldsutsatta personer.

Länsstyrelsens Värmlands handbok - våld i nära relationer.

Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) har information om hur man kan reagera på våldsutsatthet. 

Patienters reaktioner på våld och hot (nck.se). 

Information på andra språk

Infogeneratorn är en webbaserad tjänst som hjälper dig som arbetar mot våld i nära relationer att ge information till våldsutsatta. Informationen finns på 24 olika språk. 

Infogeneratorns webbplats.

Reaktioner på våld och hot – folder

Länkar

Kvinnojourer

Kvinnojouren Alla kvinnors hus i Karlstad (karlstadskvinnorjour.se)

Självhjälps- och samtalsgrupper som vänder sig till alla kvinnor runt om i Värmland.

Telefon: 054-18 30 34
E-post: kvinnojouren@akhkarlstad.se

Brottsofferjourer

Brottsofferjouren Värmland

Brottsofferjouren Värmland (varmland.boj.se)
Finns i Arvika, Eda, Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil, Säffle, Hagfors, Munkfors, Sunne, Torsby och Årjäng. Jouren stöttar brottsutsatta vittnen och anhöriga.
Telefon: 054-18 28 88
E-post: info@varmland.boj.se

Brottsofferjouren östra Värmland

Brottsofferjouren östra Värmland

Finns i Filipstad, Kristinehamn och Storfors.

Telefon: 0550-12 220

E-post: info@ostravarmland.boj.se

Information på 1177.se

Nationella organisationer

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats