Till startsidan

Samhällsråd

I Samhällsråd Värmland samverkar organisationerna länsstyrelsen, polismyndigheten och Region Värmland. Fokus är social hållbarhet och förebyggande arbete.

Samhällsråd Värmland består av landshövdingen, polisområdeschefen, regiondirektören och deras närmsta tjänstepersoner. Rådet stödjer länets ANDT- och brottsförebyggande arbete. Från 2015 ingår också integration, våld i nära relationer, föräldraskapsstöd och jämställdhet. Rådet stimulerar samverkan inom dessa frågor, godkänner verksamhetsplaner, budget och årsberättelser. Länsstyrelsen är sammankallande.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?