Till startsidan
Till startsidan

Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa (KUPO)

I projektet KUPO arbetade offentliga arbetsgivare i Värmland tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för första linjens chefer att förebygga och hantera psykisk ohälsa hos sina medarbetare.

KUPO

Kompetensutveckling inom psykisk ohälsa för offentliga arbetsgivare (KUPO), genomfördes under 2016–2017. Målet var att bidra till minskad sjukfrånvaro inom psykisk ohälsa. Projektet genomfördes i samverkan mellan Försäkringskassan och åtta offentliga arbetsgivare, däribland Landstinget i Värmland (nuvarande Region Värmland).

Målgruppen – cheferna – involverades i utvecklingsarbetet och lösningar testades under utvecklingen.

Olika förutsättningar för chefer

Det framkom att chefer har olika organisatoriska förutsättningar att fånga tidiga signaler på psykisk ohälsa hos medarbetarna. Cheferna agerar också olika beroende på kunskap och erfarenhet. Därför har chefer olika behov av stöd från personalavdelning och företagshälsovård.

Projektet gav arbetsgivare ökad förståelse för de problem och utmaningar som finns – och för chefers individuella behov. Det gav också insikter om arbetsgivarnas möjligheter att påverka chefernas vardag.

Insikterna i projektet ledde fram till att man tagit fram ett material som stöd för chefer – för att de lättare ska kunna upptäcka och hantera psykisk ohälsa hos sina medarbetare.

Bakgrund

Bakgrunden till KUPO är att psykisk ohälsa idag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och det är de stressrelaterade diagnoserna som ökar mest. Förutom personligt lidande för individen, kostar det samhället mycket pengar. Regeringen har format ett åtgärdsprogram för att nå målet. Här behöver många aktörer göra insatser för att nå målet, både enskilt och i samverkan.

I Värmland pågick under 2015 Projektet Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa pågick under 2015. I projektet skaffades kunskaper och insikter som utvecklats vidare i KUPO.

Mer information om KUPO

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats