Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Akut leukemi (AML och ALL)

Här hittar du vårdprocessen för akut leukemi (AML och ALL). Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Medicinkliniken, Region Värmland

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Akut leukemi på NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Ingång till standardiserat vårdförlopp (styrande dokment i Vida) 

Utredning och beslut om behandling

Utredning akut leukemi (styrande dokument i Vida)

Behandling

Ingen information

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Processansvarig

Per Granström, överläkare Medicinkliniken

Vårdprocessgrupp

  • Camilla Öberg, kontaktsjuksköterska/koordinator (ALL; KLL -> ingår i SVF Lymfom och KLL)
  • Emma Lindh, kontaktsjuksöterska/koordinator (AML; KLL -> ingår i SVF Lymfom och KLL)
  • Louise Bredberg, vårdadministratör
  • Helena Öijen,vårdadministratör
  • Karin Hallen, onkolog
  • vakant, radiolog
  • Ulf Solterbeck, patolog
  • ej tillsatt erfaren patient

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats