Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Matstrups- och magsäckscancer

Här hittar du vårdprocessen för matstrups- och magsäckscancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Övre gastrosektionen, Kirurgi Arvika Karlstad

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Matstrups- och magsäckscancer på NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Utredning och beslut om behandling

Fortsatt beslut efter MDK (styrande dokument i Vida)

Behandling

Ingen information.

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Vårdprocessansvarig

Stellan Halvarsson, läkare, kirurgi

Vårdprocessgrupp

  • Agneta Samuelsson, kontaktsjuksköterska, kirurgi
  • Ida Wingenfeldt, överläkare, radiologi
  • Björn Kullinger, läkare, onkologi
  • Jessica Rolfsdotter Richter, SVF-koordinator och vårdadministratör
  • Dimitrios Oikonomou, endoskopist
  • Jie Zhu, endoskopist
  • Jameela Sahibzada, patolog
  • Marita Hallqvist, kontaktsjuksköterska, onkologi

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats