Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Matstrups- och magsäckscancer

Här hittar du vårdprocessen för matstrups- och magsäckscancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Övre gastrosektionen, Kirurgi Arvika Karlstad

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Utredning och beslut om behandling

Behandling

Ingen information.

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Vårdprocessansvarig

Linda Hauge, kirurg

Vårdprocessgrupp

  • Agneta Samuelsson, kontaktsjuksköterska kirurgi
  • Björn Kullinger, onkolog
  • Angelika Waldebro, kontaktsjuksköterska onkologi
  • Marie skålerud kontaktsjusköterska onkologi
  • Jessica Rolfsdotter Richter, SVF-koordinator & vårdadministratör
  • Stefan Willmarsson, endoskopist
  • Göran Edlund radiolog
  • Björn Bergström, patolog
  • Ej tillsatt, erfaren patient

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats