Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Matstrups- och magsäckscancer

Här hittar du vårdprocessen för matstrups- och magsäckscancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Övre gastrosektionen, Kirurgi Arvika Karlstad

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Matstrups- och magsäckscancer på NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Utredning och beslut om behandling

Fortsatt beslut efter MDK (styrande dokument i Vida)

Behandling

Ingen information.

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Vårdprocessansvarig

Linda Hauge, kirurg

Vårdprocessgrupp

  • Agneta Samuelsson, kontaktsjuksköterska kirurgi
  • Ida Wingenfeldt, överläkare radiologi
  • Björn Kullinger, onkolog
  • Angelika Waldebro, kontaktsjuksköterska onkologi
  • Marie skålerud kontaktsjusköterska onkologi
  • Jessica Rolfsdotter Richter, SVF-koordinator & vårdadministratör
  • Stefan Willmarsson, endoskopist
  • Jameela Sahibzada, patolog
  • Ej tillsatt, erfaren patient

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats