Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Njurcancer

Här hittar du vårdprocessen för njurcancer. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Kirurgikliniken urologmottagningen Region Värmland

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Utredning och beslut om behandling

Behandling

Uppföljning

Ingen information.

Patientinformation

Processansvarig

Gabor Csanadi, urolog

Vårdprocessgrupp

 • Anna-Lena Svalberg, sektionschef urologi
 • Angelika Stålbrand, SVF-koordinator och vårdadministratör (mamma ledig)
 • Anna Hedlund SVF- koordinator och vårdadministratör
 • Johan Sandzén, onkolog
 • Karin jonsson Elin lövgren Lena Hjelm (cyttmott) kontaktsjuksköterska onkologi
 • Håkan Fermhede, allmänläkare
 • Dagmara Lagrowska, radiolog
 • Björn Bergström, patolog
 • Rikard Carlhed, överläkare onkologi
 • Therese Skifferteg Wegerstedt, inrapportör kvalitetsregister
 • Sofia Persson, operationsplanerare
 • Fredrike Jensen (föräldraledig), ersättare Joanna Berfenhol, kontaktsjuksköterska urologi

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen