Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Skelett- och mjukdelssarkom

Här hittar du vårdprocessen för skelett- och mjukdelssarkom. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Ortopediska kliniken, Region Värmland

 

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Utredning och beslut om behandling

Behandling

Behandling sker vid Sarkomcentrum i Göteborg.

Uppföljning

Individualiserad enligt riktlinje från Sarkomcentrum i Göteborg.

Patientinformation

Processansvarig

Anders Karlsson, verksamhetschef Ortopedi Arvika och Karlstad

Ansvarig vårdadministratör

Carina Wilhelmsson (svf koordinator)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats