Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Skelett- och mjukdelssarkom

Här hittar du vårdprocessen för skelett- och mjukdelssarkom. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Ortopediska kliniken, Region Värmland

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Utredning och beslut om behandling

Behandling

Behandling sker vid Sarkomcentrum i Göteborg.

Uppföljning

Individualiserad enligt riktlinje från Sarkomcentrum i Göteborg.

Patientinformation

Processansvarig

Ioannidis Ioannis

Ansvarig vårdadministratör

Lisbet Persson

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen