Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Cancervård i Värmland / Cancervårdens vårdprocesser

Skelett- och mjukdelssarkom

Här hittar du vårdprocessen för skelett- och mjukdelssarkom. Här finns länkar till alla styrande dokument och övrig information som stödjer det verksamhetsöverskridande vårdprocessarbetet i Region Värmland.

Här finns också också kontaktuppgifter till vårdprocessgruppen som du kan få stöd av om du har frågor om vårdprocessen.

Ansvarig enhet: Ortopediska kliniken, Region Värmland

Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK

Skelett- och mjukdelssarkom på NKK

Övriga nationella resurser

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Ingång till standardiserat vårdförlopp (styrande dokument i Vida)

Utredning och beslut om behandling

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp (styrande dokument i Vida)

Behandling

Behandling sker vid Sarkomcentrum i Göteborg.

Uppföljning

Individualiserad enligt riktlinje från Sarkomcentrum i Göteborg.

Patientinformation

Ulf Skoglund, Processansvarig överläkare ortopedi

Isabelle Ringsåker, SVF koordinator vårdadministratör

Marie Josephsson, avdelningschef ortopedmottagning

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats