Till startsidan

Vem erbjuds vaccination?

Alla som bor i Sverige och som är 12 år eller äldre rekommenderas vaccination mot covid-19.

Särskilda grupper

För barn och ungdomar 12-17 år krävs skriftligt samtycke från vårdnadshavare, i vissa fall kan mognadsbedömning utföras enligt särskild rutin. Barn och ungdomar vaccineras med dos 1 och dos 2, ej påfyllnadsdos.

RUT-23507-v.3.0 Vaccination mot covid-19 av barn och ungdomar (pdf)

Barn och unga 12-17 år som ingår i särskilda grupper enligt Svenska barnläkarföreningen kan vaccineras med en påfyllnadsdos från 5 månader efter dos 2, efter bedömning av barnläkare, se rekommendation nedan.

Barn 5-11 år i riskgrupp enligt kriterier från Svenska barnläkarföreningen kan vaccineras efter bedömning av barnläkare (sker inte på ordinarie vaccinationsmottagningar). Barn 5-11 år ordineras Comirnaty i särskild beredning (lägre styrka).

För barn från 5 år som på grund av sjukdom eller medicinering förväntas få ett sämre immunsvar på vaccinet rekommenderas en extra dos, se rekommendation nedan.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 för särskilda grupper av barn från 5 års ålder - 25 februari 2022 (pdf på barnlakarforeningen.se)

Samtyckesblanketter

Samtyckesblanketter på olika språk för vaccination mot covid-19 av barn 12-15 år.

Mognadsbedömning

Mognadsbedömning vaccination covid-19 - RUT-22965 version 3 (pdf) Pdf, 239 kB. 

För gravida utan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination med mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax) efter 12:e graviditetsveckan. Proteinvaccinet Nuvaxovid är i nuläget inte rekommenderat till gravida.

För gravida med vissa underliggande sjukdomar kan vaccination ges även i första trimestern efter remiss från specialistmödravården.

För gravida som påbörjat en vaccinationsserie innan graviditeten eller innan graviditeten blev känd rekommenderas att vaccinationsserien fullföljs som planerat, alltså att dos 2 erbjuds med ordinarie intervall oavsett graviditetsvecka.

Påfyllnadsdos (dos 3) ges efter 12:e graviditetsveckan.

Kvinnor som ammar kan vaccineras med mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax). Proteinvaccinet Nuvaxovid är i nuläget inte rekommenderat till ammande.

Nedsatt immunförsvar

Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling svarar som regel inte lika bra på en vaccination.

En extrados vaccin mot covid-19 erbjuds därför vissa patienter enligt lista som tagits fram av Folkhälsomyndigheten, se länk nedan. Extradosen är en del av basvaccinationen, vilken för patienter med nedsatt immunförsvar består av dos 1, dos 2 och extrados. Extrados erbjuds 8 veckor efter dos 2.

Till de flesta personer kan något av mRNA vaccinerna Comirnaty och Spikevax användas oavsett vilket vaccin som använts vid primärvaccination, undantaget personer som är 30 år eller yngre, som endast vaccineras med Comirnaty oavsett vilket vaccin som använts för tidigare doser.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar -(folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist (pdf på folkhalsomyndigheten.se)

Påfyllnadsdos erbjuds 4 månader efter extradosen.

Dokumentation av nedsatt immunförsvar i journalsystemet Cosmic - INS 24614 version 1 (pdf) Pdf, 256 kB.

Patienter som behandlas med rituximab

För att optimera effekten av vaccin mot covid-19 rekommenderas att påfyllnadsdos vaccin om möjligt ges 6 månader efter behandling med rituximab.

Vägledning för vårdpersonal och patienter med reumatologisk sjukdom angående utbrott av covid-19 (pdf på svenskreumatologi.se)

Följande grupper rekommenderas en andra påfyllnadsdos fyra månader (dos 4) efter den första påfyllnadsdosen:

  • Personer boende på särskilt boende för äldre (SÄBO).
  • Personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård (omfattar samtliga med beviljade insatser).
  • Personer 65 år och äldre (födda 1957 eller tidigare).
  • Personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist eller med Downs syndrom.

Följande grupper rekommenderas en säsongsanpassad påfyllnadsdos från 1 september 2022. Dosen ges tidigast 4 månader efter föregående dos.

  • Personer som är 65 år (födda fr o m 1957) och äldre.
  • Personer som har fyllt 18 år och är i riskgrupp för allvarlig covid-19 (inklusive personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist, personer med Downs syndrom och gravida).
  • Personer boende på SÄBO för äldre.
  • Personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen