Till startsidan
Till startsidan

Vem erbjuds vaccination?

Från 1 mars 2023 rekommenderas vaccination mot covid-19 endast till personer 50 år och äldre samt personer i riskgrupp.

Rekommendationer utifrån ålder och riskgrupp

Från 1 mars 2023.

Rekommenderas ha grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) och en påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

Under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 rekommenderas två doser oavsett tidigare antal doser. Doserna ges med minst sex månaders intervall.

Rekommenderas ha grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) och påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader.

Under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 rekommenderas en dos oavsett tidigare antal doser. Dosen ges minst sex månader från senaste dos, i första hand inför höst- och vintersäsongen 2024.

Rekommenderas ha grundvaccination med tre doser: primärvaccination (två doser) och påfyllnadsdos tidigast efter fyra månader, men med fördel med ett längre intervall.

Under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 rekommenderas en dos oavsett tidigare antal doser. Dosen ges minst nio månader från senaste dos, i första hand inför höst- och vintersäsongen 2024.

Rekommendation om grundvaccination upphör från 1 mars 2023.

Ingen påfyllnadsdos rekommenderas.

Tre doser för grundvaccination finns tillgängliga, samt en dos för perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024. Doserna kan exempelvis tas om man lever nära en äldre person eller person i riskgrupp.

Läkarordination krävs eftersom det inte finns någon rekommendation.

Rekommendation om allmän vaccination av barn och ungdomar upphörde den 1 november 2022. Efter detta datum vaccineras endast barn och ungdomar i riskgrupper enligt Svenska barnläkarföreningen.

Uppdaterad rekommendation om vaccination mot covid-19 - 22-11-01 (barnlakarforeningen.se).

Gravida räknas som riskgrupp för covid-19. Detta gäller även gravida under 18 år. 

För gravida utan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination med mRNA-vaccin efter 12:e graviditetsveckan. Om den gravida är 30 år eller yngre rekommenderas vaccination med Comirnaty. Proteinvaccinet Nuvaxovid är i nuläget inte rekommenderat till gravida.

Kvinnor som är i riskgrupp för covid-19 och som ammar kan vaccineras med mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax). Om den ammande kvinnan är 30 år eller yngre rekommenderas vaccination med Comirnaty. Proteinvaccinet Nuvaxovid är i nuläget inte rekommenderat till ammande.

Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling svarar som regel inte lika bra på en vaccination.

En till två påfyllnadsdoser rekommenderas årligen från våren 2023 oavsett hur många påfyllnadsdoser personen fått tidigare. Denna rekommendation gäller även de som inte utvecklat ett påvisbart antikroppssvar efter tidigare rekommenderade fem till sex doser.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar (folkhalsomyndigheten.se).

Kontroll av antikroppar

Genom att följa antikroppssvar med provtagning finns möjlighet att ta ställning till individuell riskbedömning och åtgärd.

Patientansvarig läkare beställer provet SARS-CoV-2 IgG (post vaccination) från och med dos 4. Provet tas cirka 4–6 veckor efter given vaccindos då antikroppskoncentrationen är som högst. Om patienten varit på vaccinationsmottagning, skickas meddelande till respektive specialistmottagnings funktionsbrevlåda i Cosmic.

Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist – En vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar (folkhalsomyndigheten.se)

Patienter som behandlas med rituximab

För att optimera effekten av vaccin mot covid-19 rekommenderas att påfyllnadsdos vaccin om möjligt ges 6 månader efter behandling med rituximab.

Följande grupper rekommenderas en andra påfyllnadsdos fyra till sex månader efter den första påfyllnadsdosen:

  • Personer boende på särskilt boende för äldre (SÄBO).
  • Personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård (omfattar samtliga med beviljade insatser).
  • Personer 65 år och äldre.
  • Personer 18 år och äldre med måttlig till allvarlig immunbrist eller med Downs syndrom.

Följande grupper rekommenderas en säsongsanpassad påfyllnadsdos från 1 september 2022. Dosen ges tidigast 4 månader efter föregående dos.

  • Personer boende på SÄBO för äldre.
  • Personer som har fyllt 18 år och har hemtjänst eller hemsjukvård (omfattar samtliga med beviljade insatser).
  • Personer som är 65 år och äldre.
  • Personer som har fyllt 18 år och är i riskgrupp för allvarlig covid-19 (inklusive personer 18 år och äldre som är gravida, har måttlig till allvarlig immunbrist eller Downs syndrom).

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats