Start / Molkom / Våra utbildningar / Animation och Skapande NPF

Animation och Skapande NPF

Har du en passion för att teckna och skapa berättelser? Utveckla dig estetiskt i en kreativ miljö omgiven av andra med samma intresse.

Animation och Skapande NPF är en kurs för dig med NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) utan utvecklingsstörning. Här får du möjlighet att lära dig grunderna i att animera samt utforska många andra estetiska uttryck.

Mål för kursen

Målet är att lära sig grunderna inom animation samtidigt som du får möjlighet att utvecklas praktiskt, teoretiskt, estetiskt och socialt utifrån dina intressen. De studerande förbereder sig för vidare studier och inför yrkes- och vuxenlivet.

Animationen är gjord av Rosita Lilja som läser kursen 2022.

Utbildningens innehåll

Kursen pågår under 39 veckor.

 • Presentation och övningar i animationens 12 grundprinciper
 • Bild och form
 • Animationshistoria
 • Karaktärsdesign
 • Manus, storyboard och berättande
 • Färglära
 • Bild och ljudredigering
 • Agenda 2030

Vi använder oss av traditionell teknik med ljusbord, papper och penna. Även cutout och claymation ingår den första terminen. Detta för att enklare kunna fokusera på grundprinciperna i animation. Vi arbetar även med digitala animations program.

Du kommer att senare under läsåret ha hittat den teknik du själv tycker bäst om för att kunna producera en kortare film i egen vald teknik.

Momenten genomförs genom olika övningar, både individuellt och i mindre grupper. Du får också teoretisk undervisning i animationshistoria.

Det läggs också stort fokus på övningar i form och design, färglära, karaktärsdesign, berättande, manus och storyboard samt undervisning i tekniska ämnen som bild och ljudredigering. Vi har tillgång till en biosalong på skolan där vi har möjlighet att se på både korta och långa filmer.

På lektionerna Agenda 2030 har vi de globala målen som grundläggande tema. Vi samtalar kring de olika målen och gör korta animerade filmer.

Undervisningen sker i mindre klass. Förutom undervisande lärare finns ytterligare resurspersonal med under skoldagarna som extra stöd.

Efter avslutade studier på Animation & skapande NPF får du ett kursintyg som visar att du har genomfört kursen. För detta krävs att din närvaro är 80 procent eller högre. Kursen ger inga ämnesbehörigheter.

animering med lerfigurer

Utbildningsort: Molkom

Längd: 1 år

Kurstyp: Särskild kurs

Studietakt: 100 procent

Start: augusti

Sista ansökningsdag: 15 maj
Löpande antagning från 15 april, sena ansökningar beaktas i mån av plats.

Antagningsprov: Antagningsdag

Studiestödsnivå, CSN: Gymnasial

Internat: Ja

Molkoms folkhögskola tillhandahåller all utrustning för din utbildning.

Förutsättningar

Vår ambition är att skapa en fungerande gruppdynamik där alla har ett starkt intresse för att teckna och animera. Inga förkunskaper krävs men ett intresse för att lära sig är ett måste. Vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen. Då kursen är NPF anpassad behövs intyg på att personen som söker har intyg på detta.

Till Animation och skapande NPF antas varje år 14 personer. Slutligt urval sker utifrån antagningsintervjuer

Ansökan

Digitalt via Schoolsoft, länk finns längre ner i texten.

Fullständig ansökan innehåller:

 • Personbevis (Skatteverket)
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier. (Scannas in digitalt)
 • Personligt brev som beskriver dig själv, ditt intresse för animation samt varför du vill gå utbildningen. Ca ett A4.
 • Referenser

Antagningsprocess

Ansökan registreras.

Bekräftelse att ansökan registrerats skickas till den sökandes angivna mejl.

Fullständig ansökan är ett krav, vid ofullständig ansökan ombeds den sökande komplettera via mail.

Utifrån personligt brev görs ett urval till antagningsintervju. Besked om intervju går ut via mail.

Deltagande på intervju är en förutsättning för att bli antagen. Vid för få platser sker ett urval utifrån ambitionen att skapa en fungerande grupp.

Antagningsintervjuer sker i första hand digitalt, efter sista ansökningsdag.

Under intervjun bedömer vi:

 • Ditt intresse för att lära dig teckna, skriva berättelser, animera.
 • Ditt intresse för animation
 • Din förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
 • Dina förutsättningar att klara en heltidsutbildning.
 • Dina förutsättningar för personlig utveckling

Intervjutider är fördelade på flera dagar. Löpande antagning kan ske, dock högst fem personer antas direkt efter varje intervjudag.

Efter urvalsprocessen är klar skickas ett skriftligt besked, via mail, med information om att du blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag, senast den 31 maj.

Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.

I samband med att du tackar ja till en erbjuden plats ska du betala en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök.

Du får ett välkomstbrev via mail där all information om kursstarten framgår.

Ansök här via Schoolsoft 

Får du ingen bekräftelse på din ansökan eller har problem med att registrera dig i Schoolsoft, kontakta skolan så hjälper vi dig.

Kursintyg

Efter avslutat år på Animation och skapande NPF får du ett kursintyg som visar att du har genomfört kursen. Intyget innehåller moment som görs under kursen. Lärare har rätt att ta bort delar ur intyget om deltagare inte uppfyller kursen moment och krav. För detta krävs att din närvaro är 80 procent eller högre.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?