Start / Molkom / Våra utbildningar / SMF Studiemotiverande folkhögskolekurs

SMF Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kursen vänder sig till dig som är arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Deltar du i jobb- eller utvecklingsgarantin kan du få en plats på kursen oavsett ålder. Denna kurs är ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

Kursen är 13 veckor lång, på heltid utan lov och har kontinuerlig antagning. De studerande påverkar innehållet i utbildningen genom aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i gruppen vilket väcker nyfikenhet, motivation och delaktighet.

Mål för utbildningen

  • Att vara en väg till både studier och jobb.
  • Få nya kontakter och referenser.
  • Se fler möjligheter inför framtiden.
  • Stärka ditt självförtroende.

Utbildningens innehåll

Kursens upplägg varierar, mycket beroende på dina egna intressen och önskemål samt skolans inriktning. Fokus ligger på att underlätta steget till egna studier, att motivera dig att slutföra dina studier samt öka dina chanser till jobb. Folkhögskolan tar fram en individuell studieplan tillsammans med dig. Du kan repetera kärnämnen, träna studieteknik och pröva andra aktiviteter. Vi gör också många studiebesök. Du får även personlig studievägledning och coachning för att på bästa sätt bli lotsad vidare till fortsatta studier.

Kursintyg

Kursen pågår under 3 månader och avslutas med att du får ett intyg. Kursen är ej behörighetsgivande i gymnasieämnen.

Ansökan

För att få en plats på kursen, kontakta din Arbetsförmedling.

Utbildningsort: Molkom/Karlstad

Längd: 13 veckor

Start: Löpande antagning

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?