Start / Molkom / Våra utbildningar / Animation

Animation

Välkommen till en kreativ och digital miljö där 2D och 3D förenas. Här möter du likasinnade deltagare och personal med passion för animation.

För dig som vill bli animatör

Animation är en ettårig grundutbildning för dig som vill bli animatör. Inga förkunskaper inom animation behövs, du lär dig animation hos oss.

Målet är att ge dig verktygen för ett yrkesliv som animatör eller förbereda dig för fortsatta studier inom animationsområdet, både i Sverige och internationellt.

Utbildningens fokus ligger på modern digital animation där vi drar lärdom av traditionella principer och metoder för att på bästa sätt lära sig animation från grunden. Med utgångspunkt i animationens grundprinciper får du bland annat göra övningar som omfattar fysik, friktion, och volym. Vi lär ut detta genom 2D-animation, 3D-animation och en kombination, ibland kallad 2.5D.

Utbildningens innehåll

Kursen pågår under 39 veckor

 • 2D- och 3D-animation
 • Animationens grundprinciper
 • Karaktärsanimation
 • Karaktärsdesign
 • 3D-modellering
 • 3D-skulptering
 • Skådespeleri
 • VFX/SFX
 • Storyboard
 • Bakgrunder och miljöer
 • Teori
  - Animationshistoria
  - Färgteori
  - Analys
 • Projektarbete
 • Festivalbesök

Bo på skolan

Du har möjlighet att bo på internat när du studerar på Molkoms folkhögskola. På internatet blandas människor med skiftande bakgrund och erfarenheter, vilket bidrar till viktig personlig utveckling och gemenskap.

Utbildningsort: Molkom

Längd: 1 år

Kurstyp: Särskild kurs

Studietakt: 100 procent

Start: augusti

Sista ansökningsdag: 15 april

Antagningsprov: Antagningsdag

Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial

Internat: Ja

Kurstid 39 veckor

Digital 2D och 3D-animation
Du arbetar mestadels i Blender där 2D och 3D kan kombineras på ett effektivt sätt, som ofta kallas för 2.5D. I Blender kan du genomföra hela processen i animation – från storyboard till färdig produkt.

Animationens olika principer
Du genomför olika övningar där du tillämpar de olika grundprinciper som finns inom animation. Detta genomförs med olika övningar i både 2D och 3D.

Karaktärsanimation
Du får undervisning i skådespeleri för att se nyttan i att använda sig själv som referens och få insikt av vad skådespeleri är inom animation. Slutligen får du använda dig av det du lärt dig i en animationsövning genom att animera två karaktärer i en situation till ett givet ljudspår.

Karaktärsdesign
På den här kursen får du lära dig att skapa en karaktär anpassad för animation. Vi använder oss av olika principer för att förstå hur karaktärsdesign anpassad för animation hjälper till att uttrycka känslor, rörelse och tydlighet. Vi kombinerar detta med traditionell kroki-teckning.

VFX och SFX i 2D och 3D
Du får lära dig att animera effekter, bl.a. hur vatten, rök och eld fungerar och beter sig. Det finns även möjlighet att lära sig tracking och compositing genom att placera in en 3D-karaktär i en live action-scen.

3D-modellering och 3D-skulptering
Du får viktiga kunskaper i hur du skapar och modifierar 3D-objekt samt orientering i 3D-miljö. Du får lära dig att både modellera och skulptera och vad skillnaden är.

Teori
I kursen ingår en del teoretiska moment. Du får undervisning i animationshistoria om hur animation och animerad film har utvecklats estetiskt och tekniskt. Du kommer kunna identifiera trender som kommit och gått, och få lättare att analysera framtiden. Du får även grundläggande undervisning i färgteori – vad färg är, hur det påverkar oss och hur färg används inom animation. Du får en insikt i hur du kan använda färg effektivt och hur du med färg kan kontrollera hur animation upplevs. Vi arbetar också med att analysera och diskutera animerad film i olika sammanhang.

Storyboard
Du lära dig hur en animation planeras och förbereds, genom arbete med storyboard och animatic. Initialt helt i 2D, men även hur 3D effektivt kan användas för att arbeta med bildutsnitt, arbete med kamera och previsualization.

Bakgrunder och miljöer
Vi har undervisning om hur du kan skapa bakgrunder och miljöer för olika typer av animerade produktioner. Du får bland annat lära dig olika ”do’s and dont’s”, hur du ska tänka med ljus och skugga och perspektiv.

Projekt
På animation har vi ett gruppsamarbete med Skådespelarlinjen, där du tillsammans med en klasskamrat gör en animerad film mellan 30 sekunder och 1 minut under ett antal veckor. Skådespelarna agerar som röstskådespelare samt underlag för referenser. Senare under våren har vi ett längre fritt projekt där du väljer om du till exempel vill animera en kortfilm, hitta samarbete med skolans andra kurser, fokusera på att utveckla ett särskilt område eller gå ut på praktik.

Festivalbesök
I slutet på vårterminen åker vi till Trollywood Animation Festival i Trollhättan. Festivalen är den viktigaste mötesplatsen för animation i Sverige, där du får möjlighet att besöka intressanta seminarier och träffa personer inom animationsbranschen. Klicka här för att läsa mer om festivalen: https://www.trollywoodanimation.se/

Molkoms folkhögskola och Arts University Bournemouth i Storbritannien har ett samarbete som innebär att efter ett års studier hos oss kan du ansöka direkt till Animation Production. AUB är ett modernt universitet med bra kommunikationer till London, som är mindre än två timmar bort. Skolan är en av Storbritanniens mest ansedda och högst rankade konsthögskolor.

Animation Production är en bred tre-årig utbildning som har tät kontakt med branschen och utbildningen anpassas löpande utifrån aktuella branschkrav. Det finns ett stort fokus på samarbete med andra konstnärliga utbildningar på skolan bland annat film, skådespeleri, musik och mycket annat.

Skolbyggnad - Arts University Bournemouth.

Fördelar med skolornas samarbete

 • Molkoms folkhögskola och Arts University Bournemouth i Storbritannien har ett samarbete som innebär att efter ett års studier hos oss kan du ansöka direkt till Animation Production. AUB är ett modernt universitet med bra kommunikationer till London, som är mindre än två timmar bort. Skolan är en av Storbritanniens mest ansedda och högst rankade konsthögskolor.Du gör en direktansökan med stöd av rådgivare från skolan.
 • Animation Production är en bred tre-årig utbildning som har tät kontakt med branschen och utbildningen anpassas löpande utifrån aktuella branschkrav. Det finns ett stort fokus på samarbete med andra konstnärliga utbildningar på skolan bland annat film, skådespeleri, musik och mycket annat.
 • Du är prioriterad i ansökning för stipendier och nedsättning av avgifter.
 • Utbildningen är CSN-berättigad.
 • Skolan ger stöd med förberedelser som behövs för studier utomlands, till exempel boende, ansökan, intervju.
 • Personligt stöd i att förbereda din portfolio inför ansökan och få feedback.


Läs mer om utbildningen här.

Läs mer om samarbetet här.

Ingen egen utrustning krävs. Skolans tillhandahåller all utrustning. Det är dock bra med tidigare datorvana. Utöver lektionstid har du tillgång till vår animationssal på fritiden, dygnet runt.

Förutsättningar

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämn spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder. Vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Till Animation antas varje år 16 personer. Slutligt urval sker utifrån antagningsintervjuer

Ansökan

Digitalt via Schoolsoft. Länk finns på Molkom folkhögskolas hemsida.

Fullständig ansökan innehåller:

 • Personbevis (Skatteverket)
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier. (Scannas in digitalt)
 • Personligt brev som beskriver dig själv, ditt intresse för animation samt varför du vill gå utbildningen. Ca ett A4.
 • Portfolio som innehåller följande:
  - Tre illustrationer av en karaktär i helfigur (model sheet) – framifrån, från sidan och snett framifrån (3/4). Du väljer själv om det ska vara i färg eller gråskala eller om det ska vara analogt eller digitalt.
  - En illustration av samma karaktär som i föregående prov. Karaktären ska göra någonting med ett föremål. Du väljer själv vad karaktären ska göra och vad det ska vara för föremål. Du väljer även själv om det ska vara i färg eller gråskala eller om det ska vara analogt eller digitalt.
  - Skildring av en miljö. 2D eller 3D.
  - Tre-fem fria arbetsprover. Det kan exempelvis vara illustrationer, 3D-renderingar, animationer, skisser med mera.
 • Referenser
 • För att vara behörig att söka till skolans eftergymnasiala utbildningar krävs gymnasieexamen från yrkes- eller högskoleförberedande program. Validering av arbetslivserfarenhet kan ske.

Antagningsprocess

 • Ansökan registreras.
 • Bekräftelse att ansökan registrerats skickas till den sökandes angivna mail.
 • Fullständig ansökan är ett krav, vid ofullständig ansökan ombeds den sökande komplettera via mail.
 • Utifrån personligt brev och inlämnad portfolio, görs ett urval till antagningsintervju. Besked om intervju går ut via mail.
 • Deltagande på intervju är en förutsättning för att bli antagen. Vid för få platser sker ett urval utifrån ambitionen att skapa en dynamisk grupp.
 • Antagningsintervjuer sker i första hand digitalt, efter sista ansökningsdag.
 • Under intervjun bedömer vi:
  - Dina förutsättningar för att lära dig animation
  - Ditt intresse för animation
  - Din förmåga att arbeta självständigt
  - Dina förutsättningar att klara en heltidsutbildning
  - Dina förutsättningar för personlig utveckling
  - Din inskickade portfolio
 • Intervjutider är fördelade på flera dagar. Löpande antagning kan ske, dock högst fem personer antas direkt efter varje intervjudag.
 • Efter urvalsprocessen är klar skickas ett skriftligt besked, via mail, med information om att du blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag, senast den 31 maj.
 • Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.
 • I samband med att du tackar ja till en erbjuden plats ska du betala en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök.
 • Du får ett välkomstbrev via mail där all information om kursstarten framgår.

Ansök

Får du ingen bekräftelse på din ansökan eller har problem med att registrera dig i Schoolsoft, kontakta skolan så hjälper vi dig.

Kursintyg

Efter avslutat år på Animation får du två kursintyg, ett på svenska och ett på engelska, som visar att du har genomfört kursen. Intyget innehåller moment som görs under kursen samt bedömning av lärare. Lärare har rätt att ta bort delar ur intyget om deltagare inte uppfyller kursen moment och krav. För detta krävs att din närvaro är 80 procent eller högre.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?