Start / Molkom / Våra utbildningar / Skådespeleri

Utbilda dig inom skådespeleri för film och teater

Vi tar din dröm på allvar! Hos oss får du utvecklas som skådespelare i produktioner både på teaterscenen och framför kameran. Här har vi den modernaste film- och teatertekniken bland alla nordens folkhögskolor. Välkommen in i vår kreativa värld!

Skådespelarutbildning för både film och teater

Grundläggande på skådespelarutbildningen är din personliga och konstnärliga utveckling. Du får jobba framför kameran och möta publik från scenen. Kursens kombination av både film- och teaterskådespeleri är unik som folkhögskoleutbildning.

Vårt spännande samarbete med filmlinjen sker ibland på engelska vilket du har nytta av i en framtida karriär. Under studietiden får du göra ett flertal studiebesök där vi ser på scenkonst. Skådespelarutbildningen är ettårig med möjlighet till ett andra år där du bland annat får kompetens som film- och teaterpedagog och praktik.

Skådespeleri år 1 och 2 åker till Scenkonstbiennalen, samt gör kortare resor i samband med filminspelningar och teaterbesök.

Skådespeleri år 2 åker även på en studieresa.

Deltagarna berättar

Film av Rebecca Steen under sitt andra år på utbildningen, där hon och andra berättar om hur det är att studera på skolan.

Mål för utbildningen

År 1

 • Växa som människa och lära dig skådespelerihantverket.
 • Utvecklas som skådespelare tekniskt och konstnärligt under ett eller två år.
 • Förbereda dig för högre utbildning som skådespelare.
 • Pröva om en karriär inom skådespeleri är något du vill satsa vidare på.

År 2

 • Ta uppdrag som frilansande skådespelare och scenarbetare.
 • Arbeta som film- och teaterpedagog.
 • Kunskap för att starta en frigrupp.
 • Redo att söka högre utbildning.

Utbildningens innehåll

År 1

Utbildningen är inriktad på färdighetsträning och produktion som omfattar skådespeleri för film och teater. Du övar tekniker i drama, rörelse, tal, improvisation och gestaltning. Då teater och film är kollektiva konstformer läggs vikt vid reflektion och analys av egna och andras arbeten. Undervisning på kvällar och helger kan ibland förekomma.

År 2

Vårt andra år ger en djupare kunskap om den konstnärliga aspekten - utifrån ett pedagogiskt perspektiv - samt om det praktiska arbetet bakom scenen. Du får göra praktik på skolan men har också en praktikperiod utanför skolan. Under andra året har vi ett fördjupat fokus på din individuella utveckling som skådespelare genom scenkonst- och filmproduktioner, då du får möjlighet att spela olika roller och möta varierad publik. Vi gör också en studieresa och har ett samarbete med Västanå teater kring praktik.

Nätverk och samarbete på skolan

Vi samarbetar med Riksteatern och Strindbergs intima teater i Stockholm gällande föreställningar och workshops. Samarbete finns även med internationella skolor och teatergrupper och vi är aktiva inom flera arrangörsnätverk som verkar för scenkonst i hela Sverige.

Förutom det nära samarbetet med filmutbildningen har vi även samarbete kring röstskådespeleri med animationsutbildningen. Vårt samarbete med Hälsotränarna innebär att alla skådespelare får en egen PT.

Utbildningsort: Molkom

Längd: 1+1 år, 4 terminer

Kurstyp: Särskild kurs

Studietakt: 100 procent

Start: augusti

Sista ansökningsdag: 15 april

Antagningsprov: Genomförs under maj

Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial nivå

Internat: Ja

År 1 (39 veckor)

Utgångspunkten i arbetet är de tekniker som utvecklar dig som skådespelare. Under terminerna jobbar du i projekt där tonvikten läggs på olika delar i film- och teaterarbetet. Teori och praktik varvas och olika delar av kursplanen ingår i flera projekt.

Skådespelarträning

Fysisk skådespelarträning, normkreativ gestaltning, rörelseträning, karaktärsarbete, improvisation, kroppsspråk, röstteknik, dans, yoga, friskvård och psykologi.

Filmskådespeleri

Praktiska kameraövningar, filmskådespelartekniker, filmproduktionsarbete, begrepp inom film, castingproceduren, filmövningar, förberedelse, roller på set, filmanalys, filmfight, intimscener på film, röstskådespeleri för animation, inspelning med green-screen och virtual production.

Teaterskådespeleri

Scenframställning, dramatisk närvaro, textarbete/interpretation, repetitionsarbete, teaterproduktioner, livestreaming, devisingprojekt, monologarbete, forumspel, performance, eldslukning, clown, akrobatik och stagefight.

Teaterhistoria, teknik och praktiskt scenarbete

Smink/mask, kostym, scenografi, rekvisita, ljus, ljud och regi. Teaterns historia och teori, förståelse för teaterns roll i samhället.

År 2 (39 veckor)

Vårt fördjupningsår är en utbildning som syftar till att utveckla fördjupade kunskaper inom skådespeleri, samt färdigheter och kompetenser inom film- och teaterpedagogik. Du bygger vidare på de kunskaper du fått under vårt första år.

Du kan efter vårt andra år söka vidareutbildning, bilda frigrupp, gå direkt ut i arbete som film- och teaterpedagog eller frilansande skådespelare. Teori och praktik varvas och olika delar av kursplanen ingår i flera projekt.

I teater- och filmpedagogik får du perspektiv på lärande, samt en medvetenhet om sociala processer och hur kunskapsutveckling kan stimuleras. I kursen ingår pedagogisk praktik på skolan genom att leda film och teaterprojekt. Det ingår även 3-5 veckors verksamhetsförlagd praktik på en teater eller filmproduktion.

Kursinnehållet följer samhällsutvecklingen och utbildningen har samarbeten med organisationer och branschföreträdare.

Fördjupning filmskådespeleri

Filmskådespeleri i praktiken, professionellt förhållningssätt, skådespelartekniker med fokus på kameraarbete, förberedelsearbete, karaktärsarbete, gestaltning, improvisation för film. Smink och kostym för film, filmproduktionsprocessen, olika typer av manus, olika typer av filmproduktion och utlandsinspelning.

Fördjupning scenkonst

Klassisk scenframställning, ensemblespel, karaktärsarbete, textarbete/interpretation, gestaltning, performance, fysisk teater, berättarteater, monologarbete, devising, forumspel och barnteater.

Fördjupning - teknik och scenarbete

Ljus, ljud, smink/mask, kostym, scenografi, rekvisita och praktik.

Skådespeleri övrig teori och praktik

Fysisk skådespelarträning, rörelse, improvisation, röst, dans, yoga, genuskreativ gestaltning, audition, adaption av manus, studieresa, praktikrapport, skriftliga utvärderingar, möjlighet att göra showreel och skriva regibok.

Entreprenörskap och marknadsföring

Entreprenöriellt förhållningssätt, marknadsföring, arrangörskap, turnéverksamhet och publikarbete.

Pedagogik

Psykologi, kommunikation, konflikthantering, ledarskap, pedagogik, projektmetodik och cirkelledarutbildning. Utvecklingspsykologi, estetiska lärprocesser, gruppdynamik, vuxenpedagogik, folkbildning och lekteori.

Teaterpedagog

Teaterpedagogisk orientering, regi, kunskap om dramaturgi och olika arbetsformer för teaterproduktion från idé till föreställning, lektionsplanering och pedagogiskt för- och efterarbete. Du tränas i att kommunicera med sceniskt uttryck och driva sceniska projekt.

Filmpedagog

Kamerateknik, filmmanus, storybord, produktionsplanering, redigering, filmfoto, regi, ljus, ljud, casting och scripta.

Molkoms folkhögskola tillhandahåller all utrustning för dina teater- och filmproduktioner och övningar. Studio Molkom - vår blackbox - är en fullt utrustad filmstudio och teaterlokal med verkstad, loger och modern scenteknik som sköts av vår scenmästare. Skolan har också egen biografsalong.

Skådespeleri år 1

Förutsättningar

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämn spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder. Vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Till Skådespeleri - film och teater år1 antas varje år mellan 12 och 16 personer beroende på antalet tilldelade platser.

Ansökan

 • Digitalt via Schoolsoft. Länk finns på Molkom folkhögskolas hemsida.
 • Fullständig ansökan innehåller:
 • Personbevis (Skatteverket)
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier. (Scannas in digitalt)
 • Personligt brev
 • Intyg från förtroendeuppdrag eller utbildningar som anses relevanta för ansökan
 • Referenser
 • För att vara behörig att söka till skolans eftergymnasiala utbildningar krävs gymnasieexamen från yrkes- eller högskoleförberedande program. Sökande bör ha erfarenhet av teater/rörelse/röst – från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former av teatergrupper/scenframställning. Validering av arbetslivserfarenhet kan ske.

Antagningsprocess

 • Ansökan registreras
 • Bekräftelse att ansökan registrerats skickas till den sökandes angivna mail
 • Vid ofullständig ansökan ombeds den sökande komplettera via mail
 • Ett urval av studerande med fullständiga ansökningar får ett mail där hen blir uppmanad att filma och skicka in en förelagd monolog
 • Utifrån inskickad film med förelagd monolog bedöms den sökandes prestation samt förmåga att använda kropp och röst för att arbeta på film och scen.
 • Därefter sker ett urval utifrån inskickad monolog, skriftlig ansökan och vår ambition att skapa en dynamisk grupp. De sökande som väljs ut blir kallade till digital intervju.
 • Under intervjun bedömer vi ambitions- och motivationsnivå, utvecklingspotential, förmåga till social interaktion, intresse och förutsättningar att klara utbildningens alla delmoment samt om sökande har förutsättningar för helhetsstudier
 • Intervjutider är fördelade på flera dagar. Löpande antagning kan ske, dock högst sex personer antas efter varje intervjudag.
 • Efter urvalsprocessen är klar skickas ett skriftligt besked, via mail, med information om att du har blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag.
 • Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.
 • I samband med att du tackar ja till en erbjuden plats ska du betala en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök.
 • Du får ett välkomstbrev via mail där all information om kursstarten framgår

Skådespeleri år 2

Förutsättningar

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämns spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder. Vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Till Skådespeleri - film och teater år 2 antas varje år mellan 4 och 8 personer beroende på antalet tilldelade platser.

Ansökan

 • Digitalt via Schoolsoft. Länk finns på Molkom folkhögskolas hemsida.
 • Fullständig ansökan innehåller:
 • Personbevis (Skatteverket)
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier. (Scannas in digitalt)
 • Personligt brev
 • Intyg från förtroendeuppdrag eller utbildningar som anses relevanta för ansökan
 • Referenser
 • Utdrag ur belastningsregistret
 • För att vara behörig att söka till skolans eftergymnasiala utbildningar krävs gymnasieexamen från yrkes- eller högskoleförberedande program. Sökande bör ha erfarenhet av teater/rörelse/röst – från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former av teatergrupper/scenframställning. Validering av arbetslivserfarenhet kan ske.
 • Viktiga kriterier för år 2 är tidigare erfarenhet av teater och filmarbete. God kondition och beredskap att satsa ett år med hårt arbete i högt tempo. Den sökande skall också ha ett stort intresse för teater, film och pedagogik.

Antagningsprocess

 • Ansökan registreras
 • Bekräftelse att ansökan registrerats skickas till den sökandes angivna mail
 • Vid ofullständig ansökan ombeds den sökande komplettera via mail
 • Ett urval av studerande med fullständiga ansökningar får ett mail där hen blir uppmanad att filma och skicka in en förelagd monolog
 • . (gäller ej sökande som gått Skådespeleri år 1 utan de kallas direkt till intervju)
 • Inskickad film med förelagd monolog bedöms utifrån den sökandes prestation samt förmåga att använda kropp och röst för att arbeta på film och scen.
 • Därefter sker ett urval utifrån inskickad monolog, skriftlig ansökan och vår ambition att skapa en dynamisk grupp. De sökande som väljs ut blir kallade till digital intervju.
 • Under den digitala intervjun bedömer vi ambitions- och motivationsnivå, utvecklingspotential, förmåga till social interaktion, intresse och förutsättningar att klara utbildningens alla delmoment samt om sökande har förutsättningar för helhetsstudier.
 • De sökande som tidigare gått skådespeleri år 1 bedöms utifrån prestationer under föregående läsår samt intervju på plats. De behöver inte skicka in film med förelagd monolog.
 • Efter urvalsprocessen är klar skickas ett skriftligt besked, via mail, med information om att du har blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag.
 • Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.
 • I samband med att du tackar ja till en erbjuden plats ska du betala en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök.
 • Du får ett välkomstbrev via mail där all information om kursstarten framgår


Ansök här via schoolsoft


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?