Start / Molkom / Våra utbildningar / Hälsotränare

Bli licensierad Personlig Tränare

Läs ett år och få möjlighet att bli Personlig tränare, Massör, Kostrådgivare och Rehab- och prehabtränare. Ett intressant och givande år som handlar om träning, hälsa och ditt framtida yrke. Utbildningen är kvalitetssäkrad genom Almega Friskvårdsföretagen, Europe Active, Kroppsterapeuternas yrkesförbund och Branschrådet för hälsa.

Två personer lyfter vikter på gym

Sveriges bästa PT-utbildning

Vi är stolta över våra kvalitetsgranskingar och har har som mål att vara en av Sveriges och Europas bästa PT-utbildningar. Vi vill att du ska kvalificera till arbete inom hälsobranschen både i Sverige, utomlands och online.

Utbildningens innehåll

Licensiering/Certifiering/diplomeringsförberedande:

 • Personlig tränare
 • Massör
 • Kostrådgivare
 • Rehab- och prehabtränare
 • Grundläggande teori och praktik om onlineträning

Kursen innehåller även andra delmoment som friskvård/hälsa, konditionstestning, D-HLR (hjärt-lungräddning med defibrillator), fysisk aktivitet på recept (FAR), studiebesök samt praktik på skolklinik och branschföretag.

Efter avslutad utbildning kan du, som flertalet av våra tidigare studerande, arbeta på exempelvis ACTIC, STC, Nordic wellness, KMTI eller som egenföretagare.

Licensiering, certifiering samt diplomering

Licensierad Personlig tränare

Hälsotränarutbildningen på Molkoms folkhögskola har delegerad licensieringsrätt för Personliga tränare i Sverige vilket innebär att du efter avslutad utbildning och godkänd examen har rätt till Friskvårdsföretagens FRISK-licens för personliga tränare. En licens innebär att du fått hälso- och friskvårdsbranschens godkännande som en kunnig PT mot slutkund – men också som en anställningsbar PT för arbetsgivare.

Läs mer om Frisk-licens för PT  (ptlicens.se)

Ackrediterad utbildning (Europe Active)

Hälsotränarutbildningen är godkänd i Europa via Europe Active.

Efter godkänd licensiering kan du söka medlemskap i EREPS som är ett europeiskt nätverk för yrkesverksamma Personliga tränare. Du kan sedan söka arbete som Personlig tränare i hela Europa.

Mer om EREPS (ereps.eu)

Tre certifieringar

Genom branschorganisationen Branschrådet för hälsa har du möjlighet att få tre certifieringar efter avslutad utbildning. Certifierad massör (klassisk svensk massage), Personlig tränare samt Kostrådgivare.

Diplomering

Som diplomerad Rehab- och prehabtränare har du fått kompetens att träna människor som har fått en diagnos av sjukvården som kopplas till exempelvis skada i rörelseapparaten, livsstilssjukdomar med mera. Som Rehab- och prehabtränare arbetar du med de klienter som fått en diagnos och eventuell behandling av sjukvården. Efter avslutad behandling av sjukvården har du kompetens att skapa och bedriva långsiktig träning med hänsyn till de vanligt förekommande diagnoserna.

Lärarledda undervisningstimmar

I Hälsotränarutbildningen får du en av branschens högsta antal lärarledda timmar inom Personliga tränarutbildningar. Utbildarna är godkända av de olika branschorganisationerna och under utbildningen möter du Personlig tränare med minst 2400h i branschen, Fysioterapeut, Dietist, Massör m.m.

Klientarbete/Praktik

För att du skall bli förberedd för hälsobranschen får du praktik med klienter i olika sammanhang.

 • På skolkliniken som erbjuder Massage och Personlig träning.
 • Företagsförlagd praktik under 1-2 veckor under termin 2
 • FAR-patienter (Fysisk aktivitet på recept) i samarbete med vårdcentralen i Molkom
 • Klienter inför certifiering
 • Personlig träning/gruppträning till andra studerande på skolan
Godkänd utbildning av Kroppsterapeuternas yrkesförbund 2022

Klicka på loggan för att komma till Kroppsterapeuternas yrkesförbund

Klicka på loggan för att se vår ackreditering

Du som söker

Du bör ha som mål att bli personlig tränare, kostrådgivare och massör. Du behöver också ha träningserfarenhet och vara regelbundet fysiskt aktiv då utbildningen innehåller fysiskt krävande moment. Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämn spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder.

Läs mer om hur du ansöker

Kursavslut

Licensiering/diplomering

Licensiering som Personlig tränare samt diplomering till Rehab- och prehabtränare sker i samband med kursavslut

När godkänt intyg erhålls från Molkoms folkhögskola skickas detta in till Almega och Europe Active för att bli registrerad inom Almega PT-licens och EREPS. För medlemskap i EREPS betalar du en årlig avgift.

Certifiering

Certifiering sker inom Massage, Kostrådgivare och Personlig tränare.

För att du ska kunna certifiera dig krävs att du först blivit godkänd på utbildningen i sin helhet. Certifieringsperioden innehåller praktiska test, hemtentamen, klientträffar samt ett skriftligt arbete. Certifiering sker efter utbildningens avslut i början av juni och avslutas med en opponering i slutet av sommaren.

Två killar på en gräsmatta som tränar.

Europe Active

EuropeActive är en europeisk organisation inom fitness och fysisk aktivitet. De kvalitetssäkrar exempelvis Personliga tränarutbildningar så att arbetsgivare, studerande och tränande medlemmar vet att utbildningen håller rätt nivå vilket inom Personlig tränare är minst EQF4.

Ackrediterad utbildning

Hälsotränarutbildningen är en ackrediterad PT-utbildning av EuropeActive vilket möjliggör för arbete inom hela Europa.

Internationell licens och EREPS

Efter godkänd licensiering kan du söka medlemskap i EREPS som är ett europeiskt nätverk för yrkesverksamma Personliga tränare. Godkänt medlemskap ger dig möjlighet att söka arbete som Personlig tränare i hela Europa.

Mer om EREPS (ereps.eu)

Almega Friskvårdsföretagen

Almega Friskvårdsföretagen är en bransch inom Almega Tjänsteföretagen som organiserar Sveriges gym- och friskvårdsföretag.

Efter att du blivit godkänd på examinationen på Personliga tränardelen och Hälsotränarutbildningen har du automatiskt rätt till Almegas FRISK-licens för Personlig tränare.

Kroppsterapeuternas yrkesförbund och Branschrådet för hälsa

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (KRY) är ett ideellt branschförbund som organiserar yrkesutövare inom behandling, coachning, kost och träning.

KRY och Branschrådet för hälsa kvalitetssäkrar massagedelen av Hälsotränarutbildningen så att arbetsgivare, studerande och klienter vet att utbildningen håller en nivå som är godkänd av branschen.

Genom Branschrådet för hälsa certifieras du som Massör, Kostrådgivare och Personlig tränare och genom Molkoms folkhögskola diplomeras du till Rehab- och Prehabtränare.

EREPS två loggor

Kursplan

Kursen pågår under 39 veckor

 • Moment 1 Grundutbildning ca 18 veckor: Träningslära, fysiologi, anatomi, Instruktörsutbildning i grupp och individuellt, massage teori och praktik, Kost teori och ledarskap. Grundläggande teori och introduktion till att arbeta videoträning online och introduktion till att skapa enklare hemsida.
 • Moment 2 Licens- och certifieringsförberedande ca 18 veckor: Personlig träning, kostrådgivning, massage och Prehab- & Rehabtränare. Fördjupningar inom träningslära, gravidträning, starta eget.
 • Moment 3 Praktik ca 4 veckor: Arbetsplatsförlagd praktik samt inom skolklinik.

Efter avslutad Hälsotränare

Moment 4 Certifierings/diplomeringsperiod personlig träning, kostrådgivning och massage/fysioterapi 6 veckor.

All utrustning som behövs finns på skolan.

I massagekursen står du själv för handdukar och olja/lotion. Det finns möjlighet att låna hem massagebänk vid behov.

Förutsättningar

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämn spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder. Vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Till Hälsotränarutbildningen antas varje år 16 studerande.

Ansökan

Digitalt via schoolsoft. Länk finns på Molkom folkhögskolas hemsida.

Fullständig ansökan innehåller:

 • Personbevis (Skatteverket)
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier. (Scannas in digitalt)
 • Personligt brev
 • Intyg från förtroendeuppdrag eller utbildningar som anses relevanta för för ansökan
 • Referenser
 • För att vara behörig att söka till skolans eftergymnasiala utbildningar krävs gymnasieexamen från yrkes- eller högskoleförberedande program. Validering av arbetslivserfarenhet kan ske.

Antagningsprocess

 • Ansökan registreras
 • Bekräftelse att ansökan registrerats skickas till den sökandes angivna mail
 • Vid ofullständig ansökan ombeds den sökande komplettera via mail
 • Studerande med fullständiga ansökningar kallas till antagningsdag. Vid för få platser till antagningsdagarna sker urval utifrån ambitionen att skapa en dynamisk grupp samt att de sökande skall ha som mål att bli lic. Personliga tränare samt ha träningserfarenhet för att klara den fysiska ansträngningen i utbildningen.
 • Under antagningsdagarna bedöms teknik och den sökandes möjligheter att klara de tekniska moment som finns i utbildningen. Den sökandes fysiska egenskaper bedöms så att de fysiska delarna i utbildningen kan utföras eller läras in.
 • Under antagningsdagarna sker även intervju där dina möjligheter att arbeta inom träningsbranschen bedöms
 • Intervju kan ske fysiskt eller digitalt via TEAMS. Vid digital intervju krävs även en digital inspelning från olika träningsmoment.

Utbildningsort: Molkom

Längd: 1 år

Kurstyp: Särskild kurs

Studietakt: 100 procent

Start: augusti

Sista ansökningsdag: 15 maj
Löpande antagning från 15 april, sena ansökningar beaktas i mån av plats.

Antagningsprov: Genomförs under maj

Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial nivå

Internat: Ja

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?