Till startsidan

Vård på sjukhus

Våra strategier och åtgärder inför sommaren 2024.

Fokus på att akut dygnet-runt verksamhet​

Medicinska verksamheter kan inte styra inflödet av patienter som behöver en vårdplats. Vårdplatser krävs för att kunna ta emot patienter från akuten. ​

Opererande verksamheter styr delar av patientinflödet som behöver en vårdplats genom att minska planerad verksamhet.

Påverka inflödet till sjukhusen

För att lyckas med detta samarbetar kommuner, sjukhus och primärvård extra mycket. Här är våra mobila team av olika slag väldigt viktiga för att en del patienter inte ska behöva åka in till sjukhus utan kan få den hjälp de behöver hemma.

Minska tiden till olika beslut under vårdtiden

Får att vårdtiden inte ska bli längre än den behöver vara är det viktigt att snabba upp tiden till olika beslut. Det kan till exempel handla om beslut om olika undersökningar eller beslut om utskrivning. Här jobbar vi med gemensamma rutiner för att allt ska fungera så bra som möjligt.

Påverka utflödet från sjukhusen

Även här är samarbetet med kommuner en nyckel. Kommunerna tar emot många av vårdens utskrivna patienter till exempel i hemsjukvård, hemtjänst eller särskilda boenden. Det är många delar som ska samverka för att mottagandet av en utskriven patient ska fungera smidigt och en patient inte ska behöva ligga på sjukhus i väntan på att hemkommunen ska kunna ta emot. Sjuktransporter av olika slag möter också upp, till exempel förstärks liggande sjuktransportsorganisationen med en resurs nattetid.

Täta avstämningar

Läget följs noga och det görs täta avstämningar inom sjukhusen och mellan sjukhusen.

Vad är en vårdplats?

Socialstyrelsen definierar i sin termbank begreppet vårdplats som ligg- eller sittplats på vårdenhet som kan användas för vård eller behandling.

När vi i Region Värmland pratar om vårdplatser handlar det om en vårdplats i sluten vård, det vill säga på sjukhus, med fysisk utformning som säng och lokal, utrustning och bemanning på plats som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det betyder alltså vårdplatser som kan användas omedelbart.

Vårdplatserna som finns på sjukhus inom sluten vård definieras som hälso- och sjukvård som ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses i öppen vård eller hemsjukvård.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?