Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling

Att arbeta med kulturutveckling

Kulturavdelningen har uppdrag som innebär att, genom olika insatser och aktiviteter, initiera, stödja och leda utvecklingsprojekt i samverkan med andra.

Kulturavdelningen ansvarar för en rad olika insatser och aktiviteter inom flera konst- och kulturområden. Dessutom är vi ett stöd till kultur- och bildningsnämnden i frågor som rör kulturpolitik och bidragsgivning. Inom avdelningen finns också Mediecenter.

Strategiskt och samordnande

Kulturutvecklarna arbetar strategiskt och samordnande. Metoderna för arbetet med utveckling inom kulturområdet är bland annat kompetensutveckling, talangutveckling, metodutveckling, kunskapsspridning, nätverksträffar och rådgivning.

Fokusområden

Fokus är på bland annat på barn- och ungdomsområdet och på att skapa bättre förutsättningar för kulturskapare och arrangörer. Arbetet ska bedrivas i hela länet och i nära dialog med kommunerna.

Samarbete med andra

Samarbete sker med kommuner, föreningslivet och kulturverksamheter i hela Värmland samt med andra regioner, statliga myndigheter och nationella aktörer inom kulturområdet och internationella samarbetspartners.

På den nationella nivån samarbetar vi främst med Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kungliga biblioteket, Nämnden för hemslöjdsfrågor och Svenska Filminstitutet.

Kulturområden 

Kulturavdelningen bedriver utvecklingsarbete inom bild och form, dans, regional biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande, film, hemslöjd samt viss annan främjande och utvecklande kulturverksamhet, främst inom området barn- och ungdomskultur. Inom avdelningen finns också Mediecenter som erbjuder kommuner och föreningar i länet en gemensam mediebank.

Värmlands kulturplan

Vi arbetar utifrån Värmlands kulturplan. Om Värmlands kulturplan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?