Till startsidan

FAQ

Nedan kan du se vanligt förekommande frågor och svar kring sökteknik, databaser, tillgång till e-tidskrifter med mera.

Beställning av artiklar i fulltext görs till anställda inom Region Värmland utan kostnad för beställaren. Om du söker fram artikeln i en databas eller e-tidskrift använd då alltid bibliotekets länkar och leta efter den orangea ikonen “Fulltext/beställ” med regionsloggan. Har vi tillgång till fulltexten dyker då en länk upp som dirigerar dig till fulltexten. Har vi inte tillgång kan du trycka på knappen “Beställ via formulär” där fyller du i dina uppgifter och skickar beställningen. Du kan givetvis också maila titlarna eller komma in till oss så hjälper vi dig. Oftast tar det en dag eller två för oss att få den beställda artikeln som vi sedan skickar med internposten. Notera att du även behöver ett låntagarkonto på sjukhusbiblioteken för att beställa artiklar, har du inget kan du skaffa ett konto via bibblan.regionvarmland.se

När du söker i en databas eller e-tidskrift använd alltid bibliotekets länkar som du hittar här och leta efter den orangea ikonen “Fulltext/beställ” med regionsloggan. Har vi tillgång till fulltexten dyker då en länk upp som dirigerar dig till fulltexten. Har vi inte tillgång kan du trycka på knappen “Beställ via formulär” och fylla i den uppgifter så beställer vi artikeln åt dig. Det kostar ingenting för personal inom regionen att beställa artiklar. Sitter du utanför regionens nät behöver du ha skapat ett konto i OpenAthens för att få tillgång till fulltextartiklar. Läs mer här

  1. Ansök om ett Open Athenskonto för inloggning (openathens.com)
  2. Använd sedan länken till UpToDate på bibliotekets databassida.
  3. Logga in via rutan från OpenAthens som kommer fram.

eller

  1. Gå till www.uptodate.com välj "Sign in" och klicka därefter på länken OpenAthens.
  2. Logga in med ditt Open Athenskonto.

Ansök om ett konto för inloggning här: https://register.openathens.net/regionvarmland.se/register
Använd sedan länken till Medibas på bibliotekets databassida.
Logga sedan in via rutan från OpenAthens som kommer fram.

Prova söka på ämnesord högre upp i hierarkin i ämnesordslistorna eller på mindre specifika sökord till exempel citrusfrukt istället för på apelsiner, du kanske också kan testa ta bort sökord som inte är livsnödvändiga för sökningen. Testa kombinera synonymer eller liknande sökord med operatorn OR. Till exempel om du söker apelsiner OR grapefrukt så får du med alla artiklar som handlar om apelsiner och artiklar som handlar om grapefrukt eller som handlar om båda. Skriver du bara in apelsiner och grapefrukt i sökrutan eller söker med hjälp av operatorn AND så får du bara upp träffar som handlar om både apelsiner och grapefrukt.

Fundera först på om du verkligen har för många träffar. Beroende på ämne och databas kan det hända att mängden är rimlig i förhållande till frågan. Men vill du begränsa mängden kan du dels försöka hitta mer specifika sökord eller ämnesord som är längre ner i hierarkin i ämnesordslistan till exempel sök på autoimmuna sjukdomar istället för på immunsjukdomar eller addisons sjukdom istället för på autoimmuna sjukdomar. Försök också komma på om det finns något/några sökord eller ämnesord som är relevant för frågeställningen som du kan lägga till med operatorn AND. Du kan också i de flesta databaser lägga till begränsningar i din sökning på till exempel årtal, språk, kön eller ålder på den studerade populationen med flera.

Först ansöker du om ett konto https://register.openathens.net/regionvarmland.se/register

Du ska registrera din regionvarmland-epostadress. Sedan får du ett epostmeddelande med en länk för att välja lösenord. Ditt OpenAthens-konto är nu klart att användas.

Om du är privat vårdgivare och inte har någon regionvarmland-epostadress, så registrerar du den e-postadress du använder på din arbetsplats.

Använd sedan länkarna på bibliotekets databassida. Om du behöver logga in i OpenAthens för att få access, så kommer en inloggningsruta fram.

Du behöver inte logga in för att söka i PubMed. Däremot kan du behöva göra det för att nå artiklar i fulltext. Använd då den oranga ikonen. Välj sedan den länk som säger OpenAthens.

Peer review är en process där vetenskapliga publikationer läses och granskas av experter på ämnet innan de går vidare för publicering.

Det finns tyvärr inte ett enkelt svar på hur man kollar att en artikel är peer reviewed, men nedan följer några exempel.

Gå till tidskriftens hemsida och titta i deras information om tidskriften, publiceringsprocessen eller instruktioner till bidragande författare eller granskare.

I databasen CINAHL kan du genom att klicka i en ruta i limits som heter ”Peer reviewed” begränsa dina sökträffar till att bara innefatta material från tidskrifter som är peer reviewed. Detta betyder dock inte att allt material ur en tidskrift som är peer reviewed faktiskt är det. Kontrollera publikationstyp, det kan finnas till exempel ledare, brev, kommentarer med mera som är publicerat i tidskriften, men som inte är en vetenskaplig artikel. Även i Svemed+ kan du begränsa sökningen på detta sätt. Kontakta tidskriften eller förlaget och fråga om tidskriften eller artikeln ifråga är peer reviewed.

Ja, du som är anställd inom region Värmland kan få tillgång till våra databaser, e-tidskrifter och medicinska e-böcker hemifrån genom att skapa ett konto i OpenAthens.

Ja. Från 1 juli 2021 har region Värmland tillgång till UpToDate.

Åtkomst sker via IP-access inom regionens nätverk. Ingen inloggning krävs.

För åtkomst utanför regionens nätverk krävs ett konto i Open Athens.

I vår databaslista har vi samlat databaser som är relevanta för hälso-och sjukvården och du kan läsa mer om respektive databas om du klickar på “mer info” till höger om länken.

Bland andra finns Medline, Pubmed och Embase som är stora databaser inom medicin och även andra ämnen så som omvårdnad, biokemi, psykiatri med mera. Embase indexerar också mycket inom farmakologi.

Cinahl är en stor databas inom ämnet omvårdnad och rehabilitering, men även Medline och Pubmed innehåller mycket om ämnet.

Psycinfo är en stor databas inom bland annat psykologi och psykiatri

ERIC är en databas inom ämnesområdena pedagogik och psykologi.

Ämnesord är ett kontrollerat språk som används i vissa databaser. Ett ämnesord motsvarar ett ord och synonymerna till det och används för att “tagga” alla artikelposter inom ett visst ämne. Det gör att du genom att söka på ämnesordet även hittar artiklar där författarna använt sig av andra ord för att beskriva ämnet.

Ämnesorden i en ämnesordslista är också ordnade hierarkiskt, vilket gör att du kan hitta snävare eller bredare termer för att utöka eller snäva in sökningen.

I Pubmed och Medline används ämnesordlistan MeSH (Medical Subject Headings) vilken även finns översatt till svenska av Karolinska Institutet här.

Bland andra så har databaserna Cinahl och Embase sina egna ämnesordlistor, men de brukar känna igen MeSH-termerna och ge förslag på den egna ordlistans termer när man söker på dem.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen