;
Till startsidan
Start / Om regionen / Diarium och arkiv / Sök i arkiven

Sök i arkiven

Region Värmlands arkiv består av allmänna handlingar från Region Värmland och dess föregångare. Region Värmland har också övertagit de uppdrag som tidigare hanterades av Värmlandsarkiv.

I Region Värmlands arkiv finns bland annat äldre patientjournaler, intyg från folkhögskolor och politiska beslut. Genom avtal med Riksarkivet, Föreningen Värmlands Företagshistoria och flera värmländska kommuner förvaras också statligt, enskilt och kommunalt material.

Åtkomst och kopior

Du kan söka efter Region Värmlands förvarade arkiv i den nationella arkivdatabasen hos Riksarkivet (riksarkivet.se).

Region Värmlands arkiv

Du kan begära papperskopior på Region Värmlands arkiverade allmänna handlingar genom att kontakta Region Värmlands arkiv. Kostnaden för papperskopior hittar du i Region Värmlands avgiftshandbok. Det går också att besöka Arkivcentrum Värmland (arkivcentrumvarmland.se) för att läsa titta på originalen. Kontakta Region Värmlands arkiv innan besök som rör sekretessbelagda handlingar för att undvika väntetider.

Övriga arkiv

För att ta del av arkivhandlingar som Region Värmland förvarar åt andra kan du antingen begära ut dem via Riksarkivets webbformulär (riksarkivet.se) eller besöka Arkivcentrum Värmland (arkivcentrumvarmland.se). Kostnaden för papperskopior av dessa följer Riksarkivets avgiftslista (riksarkivet.se).

Du kan också söka bland värmländska fotografier i fotodatabasen Sofie.

Patientjournaler

Beställning av aktuella eller nyare journaler

Kontakta Journalservice (1177.se) eller vårdgivande vårdcentral (1177.se) direkt. Du kan inte beställa dem här eftersom de journalerna inte hanteras av oss.

Beställning av äldre pappersjournaler

Journalerna förvaras separat för varje klinik. Därför är det viktigt att du anger både tidpunkt och klinik för journalen. Om du inte har uppgiften om klinik anger du i stället åkomman som du vill ha information om.

Vi kan inte ta emot journalbeställningar via e-post. Beställningen gör du via antingen via blankett eller telefon.

Blankett

Skriv ut din blankett och skicka den med vanlig post till adressen på blanketten.

Telefonnummer

Ring 010-833 11 50. Våra öppettider är vardagar klockan 10-12.

Observera

  • Vi kan behöva ytterligare information och kontaktar dig i så fall via telefon. Tänk då på att numret som vi ringer ifrån kommer stå som privat, hemligt eller inget ID nummer.
  • Patientjournaler innehåller integritetskänsliga uppgifter och omfattas som regel av sekretess om uppgiften är yngre än 70 år. För att ta del av dessa handlingar gäller därför särskilda regler, det kan därför behövas en fullmakt eller intyg på släktskap för att få ta del av journal som tillhör en annan person.

Kontakta Region Värmlands arkiv

Telefon

Vardagar klockan 10-12: 010-833 11 50

E-post

arkivenheten@regionvarmland.se

Postadress

Arkivenheten Region Värmland
Box 475
651 11 Karlstad

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?