Till startsidan
Start / Om regionen / Om webbplatsen / Lättläst svenska / Så fungerar politiken

Så fungerar politiken

Här kan du läsa mer om politiken i Region Värmland.

Folkvalda politiker styr Region Värmland.
Vi har val för Region Värmland vart fjärde år.
De valda politikerna i en region
arbetar för dig som medborgare.

Politikerna behöver kunskap om
hur en demokrati fungerar.
De ska veta vilket ansvar de har som politiker
och vilka rättigheter och skyldigheter de har.
De flesta av våra politiker har inte politiken som sitt yrke.
De är politiker på sin fritid.

Politikerna bestämmer vad Region Värmland ska göra

De valda politikerna bestämmer vad Region Värmland ska göra
och hur Region Värmland ska använda sina pengar.

Tjänstepersonerna genomför sedan det
som politikerna har bestämt.
Tjänstepersonerna ska också ta fram information till politikerna
så att politikerna kan ta bra och kloka beslut.

De valda politikerna får inte lön för sitt uppdrag.
Pengarna som politikerna får kallas för arvode.
Hur stort arvodet är beror på
hur många procent av en heltid som personen jobbar med politik
och hur stort ansvar politikern har.

Regionfullmäktige

Medborgare i Värmland röstar på de politiker och partier
som de vill ska arbeta för dem i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige är som regionens riksdag.
Regionfullmäktige har folkvalda ledamöter
från hela Värmland.
De träffas ungefär fem gånger varje år.
Vem som helst kan komma och lyssna på mötena.
Du kan också följa mötena på webben.

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige utser de personer, ledamöter,
som är med i regionstyrelsen.

Styrelsen förbereder alla frågor
som regionfullmäktige ska besluta om.
I en del frågor får Regionstyrelsen själv bestämma.

15 personer är med i styrelsen.
De träffas ungefär en gång varje månad.
Styrelsen har också fyra nämnder.
Nämderna är grupper som förbereder frågor
innan de kommer till styrelsen.

Det finns också ett Regionråd.

Ställ frågor eller lämna åsikter

Du kan kontakta våra politiker och ställa frågor
eller berätta vad du tycker.
Här finns namn och kontaktuppgifter
till alla politiker i Region Värmland
.
Där står det också
om personerna har andra politiska uppgifter
än i Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?