Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Dialog och inflytande / Så kan du påverka

Så kan du påverka

Du som bor i en kommun i Värmlands län har olika alternativ för att vara med och påverka och hålla dig uppdaterad verksamheten som bedrivs inom Region Värmland.

Nedan följer olika exempel på hur du som invånare kan gå tillväga för att påverka Region Värmlands verksamhet och få ökad insyn i de beslut som fattas.

Lämna ett medborgarförslag

Har du en idé om hur vi kan bli bättre? Lämna ett medborgarförslag. 

Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett av Region Värmlands beslut så skiljer lagen mellan överklagande av allmänna beslut (laglighetsprövning enligt Kommunallagen) och beslut som rör dig som person (förvaltningsbesvär enligt Förvaltningslagen). Här kan du läsa mer om vad som gäller vid överklagan av beslut.

Använd din röst i regionvalet

Vart fjärde år är det val till regionfullmäktige som är Region Värmlands högsta beslutande organ. Regionfullmäktige består av 81 förtroendevalda som företräder dig som är invånare i Värmland. 

Engagera dig politiskt

Kontakta det politiska parti som driver den fråga som intresserar dig eller bli själv medlem i ett politiskt parti. 

Här hittar du kontaktuppgifter till de politiska partier som finns representerade i fullmäktige.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om de frågor som intresserar och engagerar dig. Vem eller vilka har ansvaret för din fråga? Hur och var fattas besluten?

Sök efter mer information i Region Värmlands diarium och arkiv eller ställ dina frågor till Region Värmlands politiker och tjänstepersoner

Ta del av offentliga handlingar och besök regionfullmäktiges sammanträden

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla handlingar som finns inom Region Värmland. Undantaget är arbetsmaterial och sekretessbelagda handlingar, som exempelvis patientjournaler. Du kan också besöka regionfullmäktiges eller beredningarnas sammanträden som är offentliga.

Mer om offentlighetsprincipen och hur du går tillväga för att ta del av offentliga handlingar.

Lansera ett folkinitiativ

Som invånare i länet har du möjlighet att väcka förslag om folkomröstning i en fråga. För att det ska kunna bli fråga om folkomröstning, krävs det att du har samlat in namnunderskrifter från minst tio procent av de röstberättigade invånarna i länet. Möjligheten att väcka ett folkinitiativ regleras i Kommunallagen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?