Till startsidan
Start / Politik & demokrati / Samverkan / Samordningsförbundet FINSAM

Samordningsförbundet FINSAM

Genom att vara en part i finansiella samordningsförbund bidrar Region Värmland till att personer med bland annat fysiska, psykiska eller sociala svårigheter får rehabilitering som ska göra det möjligt att studera eller söka arbete.

Så här ska processen för rehabilitering gå till:

 • Identifiera behov som inte tillgodosetts.
 • Utreda om kriterier uppfylls.
 • Upprätta individuell finansplan.
 • Erbjud aktiviteter och coachning.
 • Egen sysselsättning eller fortsätta insatser.

Region Värmland är en av fyra parter i sex finansiella samordningsförbund (FINSAM). Fem av förbunden finns i Värmland och ett är gemensamt med delar av dalsländska kommuner.

Varje förbund har representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och region Värmland. Alla fyra är likvärdiga parter.

Förbundens verksamhet baseras på lagen (2003:1210) om finansiell samordning och verksamheten syftar till att underlätta och uppnå effektiv resursanvändning för att enskilda personer ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.

Bättre förutsättningar genom samordning

Anledningen till att samordningsförbunden behövs är att samhällets nuvarande välfärdssystem inte är organiserat för att stödja de människor som har behov insatser från flera myndigheter samtidigt. Förbunden ger bättre möjligheter till rehabilitering mot arbete/studier med hjälp av kompetens och verktyg från flera parter inom förbunden.

Rehabilitering ska leda till arbete och studier

Förbunden erbjuder rehabilitering som ska leda till arbete och/eller studier. Personerna som projekten riktar sig till, har ofta bland annat fysiska, psykiska eller sociala svårigheter.

De finansiella samordningsförbunden som Region Värmland är anslutna till är:

 • Samspelet (Karlstad, Hammarö, Grums och Kristinehamns kommuner)
 • Arvika/ Eda samorningsförbund (Arvika och Eda kommuner)
 • Klarälvdalens samordningsförbund (Hagfors, Munkfors och Forshaga kommuner
 • Fryksdalens samordningsförbund (Torsby, Sunne och Kils kommuner
 • Samordningsförbundet Östra Värmland (Filipstad och Storfors kommuner)
 • Samordningsförbundet Bengtsfors, Årjäng, Dals-Ed, Säffle och Åmåls kommuner (BÅDESÅ)

Förbundens ansvar

Styrelsen för respektive samordningsförbund har endast ett finansieringsansvar. I styrelsen ingår politiker från region och kommun och tjänstepersoner från arbetsförmedling och försäkringskassa.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?